ВИЗНИ РЕЖИМ

Дипломатски и службени пасоши: Виза није потребна за боравак до 90 дана
Обични пасоши и друге путне исправе: Виза није потребна за боравак до 90 дана*
Напомена:

*Безвизни режим се не односи на носиоце пасоша Републике Србије које је издало МУП РС - Координациона управа.

За носиоца путног листа у транзиту неопходна je виза.

 

УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ИЗ ЗЕМЉЕ   
Услов за улазак држављана Р. Србије у Румунију је да поседују путну исправу која је издата у последњих десет година и која мора да важи најмање три месеца након планираног датума за напуштање територије Румуније. Путници који не испуњавају ове критеријуме биће враћени са границе.
Носиоцима биометријских пасоша Р.Србије није потребна виза за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци. Безвизни режим се не односи на носиоце путних исправа Р. Србије које је издало МУП РС - Координациона управа.
Ради добијања дугорочне визе за боравак на територији Румуније, страни држављани су у обавези су да поседују путну исправу која важи најмање три месеца након планираног датума напуштања територије Румуније, односно три месеца након истека дугорочне визе. Такође, у случају подношења захтева за добијање дугорочне визе, путна исправа мора обавезно да садржи најмање две празне странице.
Приликом уласка у Румунију потребно је, поред путне исправе, поседовати и:
•   потврду о здравственом осигурању;
•  повратну карту (авионску, возну, аутобуску) или ако се путује сопственим аутомобилом - саобраћајну и возачку дозвола и вињету, која се може купити на самом граничном прелазу или бензинским пумпама или on line (https://www.e-rovinieta.ro/sr/e-rovinieta);
• довољно финансијских средстава за планирано путовање, односно 50 евра по дану, али не мање од 500 евра за цео период (или сума еквивалентна конвертибилној валути). Прихватају се и кредите картице са изводом из банке не старијим од два дана од дана планираног путовања.
•  оверено позивно писмо лица која их позивају или ваучер хотела у коме је обезбеђен смештај током боравка у иностранству.
У Румунији се примењују специјалне инструкције за обављање царинске контроле, у складу са европским тековинама, ради спречавања и сузбијања утаје пореза и царине за одређене производе. Инструкције се односе на следећа добра (ограничење количина) које путници уносе на територију Румуније у личном пртљагу: дуванске производи, алкохолна пића, гориво, цвеће и декоративне биљке, сунцокретово уље, рафинисан шећер, брашно, мекиње, свеже воће и поврће. Према прописима, путници треба да пријаве добра која се налазе у њиховом пртљагу попуњавањем „Декларације о некомерцијалној роби". Примена нових прописа омогућиће румунским царинским органима да идентификују случајеве у којима путници стално уносе веће количине поменутих производа и пријављују да су за личне потребе, а после их продају на црном тржишту.

СОЦИЈАЛНИ СПОРАЗУМИ
На снази Споразум о социјалноj сигурности између Р. Србије и Румуније којим су регулисана питања која се односе на остваривање права на социјалну и здравствену заштиту (питање здравственог, пензијског и инвалидског осигурања, осигурања за случај повреде на раду и професионалних болести, као и област породичних давања), чиме је обезбеђено да сва лица из наведеног споразума имају права и обавезе на основу правних прописа држава уговорница, под истим условима као и држављани друге државе уговорнице.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

ЗДРАВСТВЕНА СИТУАЦИЈА – Држављани Р. Србије морају поседовати потврду о здравственом осигурању за време боравка у Румунији, односно полису приватног путног осигурања.
Актуелне информације о здравственој ситуацији у Румунији могу се пронаћи на сајту Светске здравствене организације: https://www.who.int

БЕЗБЕДНОСНА СИТУАЦИЈА – У Румунији не постоје озбиљне претње по безбедност. Постоји ризик од џепарења, те се препоручује да се лична документа и веће своте новца не носе током туристичких обилазака. Препоручује се да се поседује фотокопија путне исправе и других докумената.

ТРАНСПОРТ – Између Београда и Букурешта постоји директна авионска линија, на којој се летови одвијају сваки дан осим уторка и суботе. Путнике на овој релацији превози српска авио-компанија „Air Serbia" и румунска национална авио-компанија „ТАРОМ". 

Вожња на румунским путевима подразумева обавезну куповину вињете (може се купити на пунктовима који се налазе на граничним прелазима, на бензинским пумпама или on line путем следећег сајта (https://www.e-rovinieta.ro/sr/e-rovinieta).

Уколико се вињета купује на продајним местима, податке о возилу уносе запослена лица, а лице које купује вињету својим потписом потврђује исправност података. Након потписа на исечку где су наведени подаци о возилу (број регистарске таблице и земља где је возило регистровано) запослени финалне податке потврђује у систему. Све до потписа на исечку о купљеној вињети може се тражити њена исправка (запослени је у обавези да исправи грешку),а након што је потврђена у систему, исправка се може вршити само на захтев лица уз прилагање издате вињете са грешком и копије саобраћајне дозволе и то на обе мејл адресе: rovinete@andnet.ro и veni@andnet.ro у року од 5 дана од када је регистрована вињета. У случају негативног одговора, странка може да покрене судски поступак. За време поступка „исправке“ података у систему, не сматра се да је купљена вињета исправна док год не буде примљено обавештење од Националне компаније за управљање друмском инфраструктуром да је исправка извршена у систему.

Непоседовање вињете (у шта се рачунају и вињете са нетачним подацима) сматра се прекршајем за који су прописане новчане казне, а чије плаћање не значи аутоматско брисање из система. Доказ о плаћеној казни потребно је, уз документа о изреченој казни, доставити путем поште на Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica, Bd. Iuliu Maniu 401A, Secotor 6, Bucuresti или на мејл chitanta@cestrin.ro. Уколико се казна плати у року од 15 дана од дана њеног доношења, плаћа се у износу од 50%.

За улазак у Румунију није потребан зелени картон, нити међународна возачка дозвола. Признаје се возачка дозвола Републике Србије на новом обрасцу. Пробне возачке дозволе издате од стране надлежног органа Р. Србије не признају се на територији Р. Румуније. Држављани Р. Србије који имају регулисан боравак у Румунији, потребно је да изврше замену српске возачке дозволе за возачку дозволу Румуније без обавезе полагања возачког испита (након 6 месеци боравка у Румунији). Напомињемо да ће бити призната возачка дозвола само за оне категорије возила и под условима који важе у Румунији. 

У случају да због саобраћајног прекршаја буде изречена мера забране управљања моторним возилом на територији Румуније уз одузимање возачке дозволе, иста се уз плаћање новчане казне, изјаву странке код нотара и захтева одговарајућој жупанијској полицији може вратити пре истека забране управљања возилом у Румунији.  У супротном, одузету возачку дозволу румунски органи након истека мерe забране достављају Амбасади РС у Букурешту, која даље исту враћа полицијској управи/станици у Србији која је возачку дозволу издала.

ОСТАЛО – Румунска новчана валута је леј (RON). Замена конвертибилне стране валуте се врши у банкама и у овлашћеним мењачницама и не наплаћује се провизија. Могуће је  вршити плаћање роба и услуга картицама, као и подићи новац са банкомата.
Новчане казне се могу платити искључиво у лејима.

Уколико туристи имају потребу да поднесу званичну жалбу/рекламацију румунским органима могу директно да се обрате надлежном Министарству економије, предузетништва и туризма Румуније на следеће мејл адресе: petitii@economie.gov.ro  или sesizari@mturism.ro или на контакт телефон +40 372 49 26 75 

Јединствени број телефона  за хитне случајеве (хитна помоћ, полиција, ватрогасци) јесте: 112

Контакти:
Приликом боравка у Р. Румунији, за конзуларну помоћ и заштиту можете се обратити:

  • Амбасади Републике Србије у Букурешту (адреса: Calea Dorobantilor nr. 34, sector 1, Bucuresti), путем следећег контакт телефона: 021/211.9871 и електронске адресе:  srb.emb.romania@mfa.rs
  • Генералном конзулату Републике Србије у Темишвару (адреса: str. Remus 4, Timisoara), путем контакт телефона: 0256/490.334 и електронске адресе: srb.cons.timisoara@mfa.rs