Одељење за Африку и Блиски исток

Одељење за Африку и Блиски исток обавља послове који се односе на:

  1. успостављање и унапређење политичких, економских, уговорних и других односа Републике Србије са државама Африке и Блиског истока;
  2. анализу унутрашњих и спољнополитичких, економских и других друштвених кретања у тим земљама;
  3. представљање и одржавање контаката на нерезиденцијалној основи у одређеним државама Подсахарске Африке у којима Република Србија нема дипломатску мисију;
  4. прати рад Организације афричког јединства, Организације исламских држава, Арапске лиге и других регионалних организација;
  5. друге послове из области билатералне сарадње са државама Африке и Блиског истока.