Одељење за контролу наоружања

Одељење за контролу наоружања обавља послове који се односе на:

  • активности Републике Србије на спровођењу међународних уговора и режима из области разоружања и контроле наоружања (Конвенције о забрани биолошког, хемијског и нуклеарног оружја, Конвенције о забрани нуклеарних проба, Отавске конвенције о антиперсоналним минама, Хашког кодекса понашања против пролиферације балистичких пројектила, Уговора о трговини наоружањем, итд.);
  • спровођење докумената УН, ЕУ и ОЕБС на плану регулисања и контроле статуса конвенционалног и оружја за масовно уништење;
  • учешће у поступку издавања дозвола за увоз, извоз, транспорт и транзит наоружања и војне опреме и робе двоструке намене;
  • израда предлога Влади Републике Србије за увођење рестриктивних мера, на основу правних аката УН и других МО и праћење њиховог спровођења;
  • друге послове у вези са контролом наоружања.