Царина

Информације и најчешћа питања о царинским формалностима приликом уласка у Републику Србију можете наћи овде.

Дипломатско-конзуларна представништва издају потврду потребну ради увоза предмета за домаћинство без плаћања царине.

На потврду имају право држављани Републике Србије који су провели непрекидно на раду у иностранству најмање две године. Лица која су провела на раду у иностранству до десет гoдина ослобођени су плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства до укупне вредности од 20.000 евра. Лица која су провела на раду у иностранству преко десет година ослобођени од плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства без ограничења у укупној вредности.

Боравак у иностранству није основ за стицање права на бесцарински увоз. Потврда се односи само на увоз предмета за домаћинство у Републику Србију и може се искористити у року од једне године од дана повратка са рада у иностранству. У складу са Уредбом о царинским повластицима, царински орган утврђује дан повратка из иностранства на основу путне исправе или на други начин.

За издавање потврде потребно је обратити се дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у земљи боравка.