Одељење за информатику и телекомуникације

Одељење за информатику и телекомуникације обавља послове који се односе на:

 • организацију, одржавање, унапређење и заштиту система информатичких и телекомуникационих веза унутрашњих јединица Министарства са дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије, као и везу Министарства са другим информационим системима;
 • специфичне пословне софтвере који подржавају пословне процесе у Министарству (конзуларно пословање, размена и архивирање докумената, финансијско пословање, кадровско пословање и слично);
 • оперативне послове заштите, размене и дистрибуције информација;
 • послове техничке заштите;
 • друге послове из делокруга Одељења.

У Одељењу за информатику и телекомуникације образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за пренос информација и телефонију - обавља послове који се односе на размену и дистрибуцију криптозаштићених информација, услуге фиксне и мобилне телефоније у Министарству и дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије као и друге послове из делокруга Одсека

 2. Одсек за заштиту информација - обавља послове који се односе на криптозаштиту информација које се размењују између Министарства и дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, као и друге послове из делокруга Одсека.

 3. Одсек за администрацију, подршку корисницима и пословне апликације:
   - одржавање и унапређивање корисничког хардвера и софтвера у оквиру информационих и комуникационих система Министарства и дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије;
   - техничку подршку корисницима;
   - обуку корисника информационих и комуникационих система;
   - развој, одржавање, подршку и обуку корисника за пословне софтверске апликације Министарства и дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије;
   - друге послове из делокруга Одсека.

 4. Одсек за информационо-комуникационе системе - обавља послове који се односе на одржавање и развоја свих информационих и комуникационих система Министарства и дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, као и друге послове из делокруга Одсека

 5. Одсек за безбедност информационо-комуникационих система - обавља послове који се односе на безбедност и заштиту свих информационих и комуникационих система Министарства и дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, као и друге послове из делокруга Одсека.