Одсек за промоцију извоза

 

Одсек за промоцију извоза обавља послове који се односе на:

  1. промоцију домаћих производа на светским економским форумима и сајмовима; 
  2. покретање и одржавање комуникације са страним увозницима; 
  3. истраживање тржишта и сачињавање листе домаћих производа који се добро котирају на иностраном тржишту; 
  4. на основу анализа тржишта доставља предлоге за извоз домаћим извозницима робе, услуга и капитала; 
  5. организацију промоције домаћих производа у ДКП РС  и релевантним институцијама  у земљи пријема на које се позивају угледни предузетници из земље пријема и представници дипломатског кора; 
  6.  одржавање сталних контаката са домаћим извозницима и Привредном комором Србије.