ВИЗНИ РЕЖИМ

Дипломатски и службени пасоши:

Виза није потребна за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци

Обични пасоши и друге путне исправе:

Виза није потребна за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци*

Напомена:

*безвизни режим се не односи на носиоце пасоша Републике Србије које је издало МУП РС - Координациона управа
За носиоца путног листа у транзиту неопходна је виза осим уколико се транзит обавља преко аеродрома који поседују међународни транзитни простор који се неће напуштати (Франкфурт, Минхен, Хамбург).

 

УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ИЗ ЗЕМЉЕ
Услов за улазак држављана Р. Србије у Немачку је поседовање биометријске путне исправе која мора да важи најмање три месеца након планираног датума за напуштање територије Немачке.
Носиоцима биометријских пасоша Р. Србије није потребна виза за боравак у Немачкој до 90 дана у оквиру временског периода од 180 дана, уколико је сврха путовања туризам, пословни пут, посета или неки други разлог који се не односи на обављање одређених делатности за коју је потребна дозвола: језички курс, рад, размена ученика, наставак образовања итд.Безвизни режим се не односи на носиоце путних исправа Републике Србије које је издала Координациона управа Министарства унутрашњих послова Републике Србије.За боравак дужи од 90 дана или за обављање одређене делатности потребно је од надлежних немачких органа затражити и добити немачку националну визу категорије „Д". Прописи којима се регулише путовање и боравак у Немачкој, садржани су у Закону о боравку, при чему су могуће следеће основе за боравак: школовање, запослење, спајање породице, посебно дефинисано право на поновни долазак и др.
Држављани Р. Србије који су у Немачку дошли на рад или студирање морају одмах пријавити место и адресу боравка у надлежној служби (Einwohnermeldeamt) и показати своју визу немачкој Служби за странце (Ausländermat), где ће бити измењена у боравишну дозволу у сврху рада тј. школовања.

СОЦИЈАЛНИ СПОРАЗУМИ
У области социјалног осигурања са Немачком су закључени следећи споразуми:
• Споразум о социјалном обезбеђењу од 12.10.1968.г. као и Споразум о спровођењу споразума од 12.05.2011.г, који се примењује од 01.01.2012.године,
• Споразум органа за везу
• Споразум српског и немачког органа за везу у области обавезног осигурања за случај повреде на раду и професионалне болести.
Држављанима Р. Србије, осигураницима Републичког фонда за здравствено осигурање, је под одређеним условима, омогућено упућивање на лечење у иностранство. Такође, осигурана лица која привремено бораве у иностранству имају право на пружање хитне медицинске помоћи. Пре поласка на пут, држављани Р.Србије треба да се обрате органу за везу Р. Србије - Републичком фонду за здравствену заштиту, како би се упознали са начином спровођења предвиђене процедуре и остварили право на хитну медицинску помоћ у иностранству, уколико се за тим укаже потреба.
Немачки орган за везу je Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland, са седиштем у Бону.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ЗДРАВСТВЕНА СИТУАЦИЈА – Здравствена заштита у Немачкој је на високом нивоу, а медицински објекти су опремљени врхунском технологијом. Пацијентима се пружа адекватна медицинска услуга. У хитним случајевима прва помоћ се позива на тел. број 112 или на 116117 (када је стање хитно, али када није угрожен живот).
Пре одласка у Немачку препоручује се снабдевање адекватним здравственим осигурањем, пошто су цене здравствених услуга изузетно високе.

БЕЗБЕДНОСНА СИТУАЦИЈА – Након терористичких напада у 2016. и 2017. години, Немачка се нашла међу земљама са повишеним нивоом безбедносних ризика од могућих терористичког напада.
Немачке власти свакодневно примењују мере безбедности, а посебно их појачавају приликом организовања већих скупова. Приметно је и веће присуство полиције током божићних и новогодишњих прослава. Препоручујемо појачану пажњу и мере опреза приликом великих скупова, концерата на отвореном и сл.
Стопа криминала у СР Немачкој је већа у градовима него у срединама у унутрашњости земље. Због опасности од провале, препоручљиво је да ауто паркирате у гаражи или на чуваном паркингу.
У паркираном ауту се не саветује остављање докумената, вредних ствари или пртљага. У Немачкој је врло честа појава крађа новчаника и докумената на улици, у ресторанима, продавницама и у превозу. Препоручује се избегавање кретања ноћу по непознатим и удаљеним деловима великих градова, посебно по квартовима у којима је легализована улична проституција.
У хитним случајевима помоћ се позива на тел бр. 112.

ТРАНСПОРТ – Немачка има развијен друмски, железнички, ваздушни и водни саобраћај.
Коришћење путева широм СРН не подлеже плаћању путарине.
У централним градским срединама градова Берлин, Хановер и Келн забрањен је саобраћај свим возилима (примењује се и на возила страних регистрација) која немају налепницу да возило припада категорији са ниским нивоом емитовања издувних гасова. Налепница се може купити по преласку немачке границе у најближој агенцији за технички преглед (ТÜV, Декра итд.). Ближе информације су на интернет страни www.umwelt-plakette.de
Информације о зонама забране вожње аутомобилима са одређеним дизел и бензинским моторима могу се наћи на следећем линку: https://www.adac.de/verkehr/abgas-diesel-fahrverbote/fahrverbote/dieselfahrverbot-faq/

У СР Немачкој можете да управљате возилима оних категорија за које је дозвола у Р. Србији издата. Ово правило се не односи на стране возачке дозволе које су издате на пробу или привремено (нпр. пробна возачка дозвола издата у Србији).
За управљање моторним возилима у Немачкој је потребно да имате важећу националну или међународну возачку дозволу, при чему уз међународну дозволу увек треба предочити и националну дозволу на основу које је међународна дозвола издата. Иностране националне возачке дозволе које нису издате на немачком језику у земљи изван Европске уније или Европског економског простора или које нису у складу са Анексом 6. Kонвенције о друмском саобраћају усвојеном у Бечу 08. новембра 1968. године, треба да буду преведене код овлашћеног органа Р. Србије или АМСС.
Са Немачком je потписана Заједничка изјава о процедурама за замену возачких дозвола, што држављанима Р. Србије који имају регулисан боравак у Немачкој у трајању од најмање 185 дана, омогућава да изврше замену српске возачке дозволе за немачку возачку дозволу, без обавезе полагања возачког испита. Препорука је да се са процедуром замене возачке дозволе започне пре истека 6 месеци од датума пријаве боравка у Немачкој. Подносиоци захтева који су носиоци возачке дозволе мање од 2 године добијају пробну возачку дозволу за одговарајућу категорију.

Приликом уласка у Немачку на задњем делу возила у близини регистарске таблице мора да стоји налепница са међународном скраћеницом за Србију. Обавезно је да у ауто-опреми буду: сигурносни троугао, прва помоћ и сигнално-упозоравајући прслук. Уколико возач аутомобила није у саобраћајним документима возила наведен као власник, неопходно је да има међународно овлашћење (дозвола да управља туђим возилом у иностранству).На ауто путевима не постоји ограничење брзине али се препоручује брзина од 130 km/h.Када се деси саобраћајни удес потребно је позвати полицију (бр. телефонa 110 или 112) ради сачињавања извештаја о увиђају који ће бити неопходан ради регулисања осигурања.
Пружање обавештења возачима и туристима, односно пружање помоћи у случају квара могу се добити од немачких аутомобилских клубова АDAC (Тел. 089 2020 4000, интернет адреса www.adac.de) и АvD (Тел. 0800/990 990 9, интернет адреса www.avd.de  )

ОСТАЛО – Приликом уласка, односно изласка из СРН обавезни сте да пријавите новац у висини од 10.000 евра или у већем износу у готовини или вредносним хартијама. Избегавање такве обавезе или прикривање повлачи казну од једног милиона евра.
Унос појединих врста оружја, муниције и ножева је потпуно забрањен. Унос оружја и муниције за учешће на спортском такмичењу је могућ само уз претходну дозволу надлежног немачког органа (Bundesverwaltungsamt).
Приликом уношења кућних љубимаца мора се поседовати потврда о вакцинацији против беснила. Свака животиња мора да буде "чипована", а у пратећем документу морају бити уписани и печатом оверени датуми свих вакцинација. Животиње из земаља изван ЕУ морају да имају званичну потврду надлежне ветеринарске службе у који се уноси и број чипа. За поједине расе паса (родезијски риџбек, ротвајлер, доберман) важе посебни прописи за увоз, а одређене врсте посебно опасних или укрштених раса није дозвољено уносити у Немачку (питбул-теријер, амерички стафорд-теријер, стафорд-бултеријер и бултеријер).
Одговори на питања o правилима уноса робе приликом уласка у Немачку могу се наћи и на Апп апликацији "carina i putovanja "("Zoll und Reise"), koja se može preuzeti besplatno sa Apple App Store и Google Play (Android Market): https://www.zoll.de/DE/Service_II/Apps/Zoll_und_Reise/zoll_und_reise_node.html
Информације о томе који лекови су дозвољени/регистровани у Немачкој могу се наћи на линку: https://www.pharmnet-bund.de/static/de/index.html
Званична валута је евро. Плаћање у другој валути није дозвољено. Плаћање кредитном картицом је могуће готово у свим продавницама. Новац се на банкарским аутоматима може подићи ЕЦ или кредитном картицом са ПИН бројем.
У средствима јавног превоза који је у Немачкој веома добро организован, могу се купити карте по различитим ценама, у зависности од броја пређених станица, броја особа које користе превоз и дужине боравка.
Ученици и студенти приликом посете музејима, биоскопима или позориштима уз показивање школске, односно студентске легитимације могу добити попуст. Исто важи и за међународну студентску легитимацију (ИСИЦ).
У Немачкој постоји обавеза ношења идентификационог документа (пасош или лична карта) који немачки надлежни орган може да тражи на увид. Препоручљиво је да имате копију пасоша која може затребати за издавање путног листа ако изгубите пасош или вам буде украден.
Туристичке информације могу се добити на адреси www.germany.travel/en/index.html
Важни бројеви телефона у случају невоље су 110 за полицију и 112 за ватрогасце и пријаву удеса.

Контакти:
Приликом боравка у Немачкој за конзуларну помоћ и заштиту се можете обратити:

• Амбасади Р. Србије у Берлину (адреса: Taubertstr. 18, Д-14193 Berlin), путем контакт телефона: + 4930 / 895-77-00 и електронске адресе: info@botschaft-serbien.de

• Генералном конзулату Р. Србије у Минхену (адреса: Böhmerwaldplatz 2, D-81679 MÜNCHEN), путем контакт телефона: +4989/982-475-21, 982-47-50 и електронске адресе: gk.muenchen@mfa.rs

• Генералном конзулату Р. Србије у Штутгарту (адреса: Taubenstrasse 4, D-70199 Stuttgart), путем контакт телефона: + 49711 / 601-706-0 и електронске адресе: gk-stutgart@t-online.de

• Генералном конзулату Р. Србије у Франкфурту (адреса: Thueringer Strasse 3, 60316 Frankfurt am Main), путем контакт телефона: + 4969 / 9043-6760 и електронске адресе: info@gksrbfra.de

• Генералном конзулату Р. Србије у Диселдорфу (адреса: Klosterstrasse 79, D-40211 DISELDORF), путем контакт телефона: + 49211 / 239-55-00 и електронске адресе: info@gksrbijedis.de

• Генералном конзулату Р. Србије у Хамбургу (адреса: Harvestehuder Weg 101, D-20149 HAMBURG), путем контакт телефона: + 4940 / 416-22-60, 416-22-612 и електронске адресе: info@gkrshamburg.de