ВИЗНИ РЕЖИМ
 

Дипломатски и службени пасоши: Виза није потребна за боравак до 90 дана.
Обични пасоши и друге путне исправе: Виза није потребна за боравак до 90 дана.
Напомена:  

 

УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ИЗ ЗЕМЉЕ
Држављани Р. Србије могу улазити у Р. Црну Гору и у њој боравити до 90 дана са важећом путном исправом, без визе.
Држављани Р. Србије могу улазити у Р. Црну Гору и у њој боравити до 30 дана, са важећом личном картом.
Од 1. јануара 2020. године малолетни држављани Р. Србије и Р. Црне Горе државну границу између Р. Србије и Црне Горе могу да прелазе само уз важећи пасош или личну карту.

СОЦИЈАЛНИ СПОРАЗУМИ:
На снази је Споразум између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању. Осигураници из Р. Србије у току привременог боравка у Р. Црној Гори имају право на хитну здравствену заштиту. Да би остварили наведено право, осигураници морају одн адлежних филијала Републичког завода за здравствено осигурање Р. Србије, у месту пребивалишта, добити образац РС/РЦГ–111 (потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у ЦГ).
По правилу, наведена потврда се издаје на временски период од три месеца. Када се током привременог боравка у Р. Црној Гори укаже потреба за хитном здравственом заштитом, осигураник Р. Србије је дужан да се са наведеном потврдом обрати Подручној јединици – канцеларији Републичког фонда за здравствено осигурање Р. Црне Горе, у месту где му је потребна хитна здравствена заштита. Подручна јединица Фонда ће му након тога издати другу потврду (тзв. болеснички лист), на основу које ће непосредно користити хитну здравствену заштиту у јавним здравственим установама Р. Црне Горе.
У ситуацији када осигураник Р. Србије који се налази у Р. Црној Гори има потребу за хитном здравственом заштитом а не поседује потврду (болеснички лист) издату одстране Подручне јединице Фонда Р. Црне Горе, односно потврду РС/РЦГ-111 издату од стране надлежн ефилијале у Р. Србији где је осигуран, здравствена установа је дужна да обавести Подручну јединицу Фонда Р. Црне Горе, ради накнадног прибављања потврде.
Уколико Подручна јединица Фонда Р. Црне Горе или осигураник не прибаве потврду РС/РЦГ-111 до завршетка лечења, здравствена установа ће наплатити трошкове лечења осигуранику, по ценовнику који важи за осигуранике Р. Црне Горе и издати му рачун за наплаћене услуге.
На све војне осигуранике и чланове њихових породица (супружници и деца) који бораве у Р. Црној Гори се не примењује важећи Споразум о социјалном осигурању између Р. Србије и Р. Црне Г оре. У случају пружања медицинских услуга овим осигураницима трошкове лечења сносе они лично уз могућност рефундације у Фонду за Социјално осигурање војних осигураника, за шта је потребно поред осталог приложити оригинал медицинске документације и оригинал рачуна за плаћену конкретну медицинску услугу у Р. Црној Гори.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

ЗДРАВСТВЕНА СИТУАЦИЈА – Актуелна информација о здравственој ситуацији у Р. Црној Гори може се наћи на сајту Института за јавно здравље Р. Црне Горе https://www.ijzcg.me/, као и на сајту Светске здравствене организације – линк: https://www.euro.who.int/en/countries/montenegro

БЕЗБЕДНОСНА СИТУАЦИЈА – У туристичким местима у Р. Црној Гори нема зона које би требало избегавати, а безбедносну ситуацију у земљи у смислу туристичких посета, оцењујемо као добру. За сваку врсту помоћи, могуће је обратити се припадницима полиције, који се налазе у свим већим улицама и на значајнијим раскрсницама.

ТРАНСПОРТ – За управљање моторним возилом није потребна међународна возачка дозвола, већ само важећа возачка дозвола Р. Србије. Није потребан „зелени картон" за осигурање моторних возила, будући да се признаје национална полиса обавезног осигурања. За почињени саобраћајни прекршај издаје се прекршајни налог, полицијском службенику се на лицу места може платити новчана казна платном картицом, домаћих и иностраних банака, али и преко поште или банке у року од 8 дана од дана издавања казне. На сајту Ауто-мото савеза Р. Црне Горе налазе се информације о стању на путевима и тренутним радовима www.amscg.org. 

ОСТАЛО – Локална валута у Р. Црној Гори је Евро.

Контакти:
Приликом боравка у Р. Црној Гори, за конзуларну помоћ и заштиту можете се обратити:
• Амбасади Републике Србије у Подгорици, Булевар Ивана Црнојевића бр. 10, Подгорица, путем следећег контакт телефона: +382 20 667 305; +382 20 667 565 и електронске адресе: embassy.podgorica@mfa.rs
• Генералном конзулату Републике Србије у Херцег Новом, Трг Херцег Стјепана 15, Херцег Нови, путем следећег контакт телефона: +382 31 350 320; +382 31 350 340 и електронске адресе: gkh.novi@mfa.rs.