Zvaničan naziv
REPUBLIKA SEJŠELI
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Viktorija
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1977. godine

Politički odnosi

Vlada RS je 4. maja 2017. utvrdila 25. maj kao Dan prijateljstva s narodima Afrike.
Diplomatski odnosi su uspostavljeni 1977. Kontinuirano su dobri i prijateljski. Značajnu sponu bilateralne saradnje predstavljaju i studenti sa Sejšela koji su nekad studirali u SFRJ.

Posete i susreti na marginama MO: Predsednik Nacionalne skupštine Sejšela N. Prea učestvovao je u radu 141. zasedanja Skupštine IPU u Beogradu 13-17.10.2019. PPV i MSP I. Dačić sreo se sa MIP Sejšela Dž. Morganom tokom Samita AU u Johanesburgu 10-11. juna 2015,. PPV i MSP I. Dačić susreo se sa tadašnjim MIP-om Sejšela Ž. P. Adamom na MS PNZ u Alžiru maja 2014.

PPV i MSP I. Dačić sreo sa tadašnjim MIP-om Sejšela tokom Samita AU u Johanesburgu 10-11. juna 2015.

 

Ekonomski odnosi

U 2020. godini naš izvoz je iznosio 231.000 evra, dok je uvoz iznosio 191.000. U 2019. godini naš izvoz je iznosio 738.000 evra, dok je uvoz dostigao cifru od 300.000 evra.

 

Ugovorno stanje

Sporazum o recipročnom ukidanju svih vrsta viza između SIV-a skupštine SFRJ i Vlade Republike Sejšeli
Datum potpisa: 25.1.1984
Datum ratifikacije: 27.11.1984
Datum stupanja na snagu: 15.1.1985
Ugovor je objavljen; SI. L. SFRJ – MU br. 2/87

 

Kontakti

Link Ambasade Republike Srbije koja pokriva Republiku Sejšeli na nerezidencijalnoj osnovi iz Kenije: http://www.nairobi.mfa.gov.rs/

Link Ambasade Republike Sejšeli koja pokriva Republiku Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi iz Francuske: https://www.embassypages.com/seychelles-embassy-paris-france

Kontakt u MSP: Odeljenje za Afriku i Bliski Istok, Tel: +381 11 306-8254, E-pošta: ozabi@mfa.rs