Prenos posmrtnih ostataka

Prenos posmrtnih ostataka

Za prenos posmrtnih ostataka iz inostranstva u Srbiju, potrebno je pribaviti odgovarajući dokument Republike Srbije - sprovodnicu.
Zahtev za izdavanje sprovodnice se podnosi u diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

Za izdavanje sprovodnice potrebno je priložiti sledeća dokumenta u originalu:

  1. pasoš preminule osobe;
  2. zahtev rodbine ili pogrebnog preduzeća ovlašćenog za transport posmrtnih ostataka u kome će, pored ostalog, biti navedeno gde će se sahrana obaviti i kojim putem će biti izvršen transport;
  3. izvod iz MKU izdat od nadležnog organa zemlje prijema;
  4. izveštaj lekara o uzroku smrti;
  5. sprovodnica, odnosno dozvola za prenos tela u inostranstvo, izdata od strane nadležnog organa zemlje prijema (na pr."Leichenpass" u Nemačkoj i Austriji);
  6. potvrda o obezbeđenom grobnom mestu u Republici Srbiji ukoliko se radi o stranom državljaninu;
  7. ukoliko je lice preminulo od kuge ili velikih boginja, sprovodnica se izdaje po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Saglasnost pribavlja diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije.

Ukoliko će lice biti sahranjeno u nekoj trećoj zemlji, ali se transport posmrtnih ostataka obavlja preko teritorije Srbije, potrebno je pribaviti tranzitnu sprovodnicu Republike Srbije. Za izdavanje tranzitne sprovodnice potrebna su sva gore navedena dokumenta, kao i sprovodnica države u kojoj će lice biti sahranjeno.

Za prenos urne u Srbiju takođe je potrebno pribaviti sprovodnicu. Prilažu se sva gore navedena dokumenta, kao i potvrda o kremaciji.