Vozačka dozvola i osiguranje motornih vozila

 

Međunarodna vozačka dozvola

Pored važeće vozačke dozvole, prilikom putovanja u inostranstvo, za pojedine zemlje potrebna je i međunarodna vozačka dozvola. Za pojedinačne zemlje više informacija možete pronaći na ovde.

Takođe, možete konsultovati Auto-moto savez Srbije (kontakt tel: iz Srbije: 1987; iz Evrope: +381 11 3331 200).

 

Zamena vozačkih dozvola

Republika Srbija ima zaključene sporazume (memorandum) koji omogućavaju zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu sa sledećim zemljama:

1. Albanija

2. Grčka

3. Severna Makedonija

4. Španija

5. Tunis

6. Ujedinjeni Arapski Emirati

7. Italija

8. NR Kina

 

Zemlje koje faktički priznaju srpske vozačke dozvole i koje se mogu zameniti bez potpisanog bilateralnog sporazuma su:

1. Australija (zamena moguća za B kategoriju i upravljanje motociklom, uz uslov da je lice starije od 25 godina

2. Austrija (priznaju se srpske vozačke dozvole bez obaveze polaganja vozačkog ispita za sve kategorije vozila počev od 06. februara 2017. godine)

3. Danska (zamena moguća samo za B kategoriju)

4. Nemačka;

5. Švajcarska

6. Katar

 

Zelena karta (međunarodna karta osiguranja) je međunarodna isprava (potvrda) osiguranja od autoodgovornosti. Sam obrazac predstavlja dokaz da vozilo poseduje osiguravajuće pokriće u toku njegove upotrebe u inostranstvu. Pribavlja se kod inicijalnog osiguravača i traje koliko i polisa obaveznog osiguranja.

U junu 2011. godine, potpisan je Multilateralni sporazum kojim je Srbija postala član tzv. Podsistema registarske oznake. Potpisivanjem ovog sporazuma, koji je stupio na snagu 2012. godine, vlasnicima motornih vozila je omogućeno putuju u zemlje potpisnice bez obaveze da poseduju zelenu kartu.

Zemlje potpisnice Sporazuma su: Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Belgija, Češka Republika, Kipar, Nemačka, Danska, Španija, Estonija, Francuska, Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske (uključiv Kanalska ostrva i ostrvo Man), Grčka, Mađarska, Italija, Irska, Luksemburg, Litvanija, Letonija, Malta, Holandija, Portugalija, Poljska, Rumunija, Švedska, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Švajcarska (uključiv Lihtenštajn), Andora, Norveška i Island.

Na osnovu Sporazuma o međusobnom priznavanju polisa obaveznog osiguranja između Srbije i Crne Gore, zeleni karton nije neophodan.

Zelena karta je i dalje neophodna za putovanje u jednu od preostalih zemalja Sistema zelene karte koje nisu članice tzv. Multilateralnog sporazuma: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Severna Makedonija, Albanija, Tunis i Maroko.