v.d. generalnog sekretara ambasador Suzana Bošković-Prodanović

ambasador Suzana Bošković-Prodanović

Rođena je 29. juna 1970. godine u Šapcu,  gde je završila osnovnu školu i Šabačku gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1991. godine, a 1994. godine i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu - odsek za engleski jezik i književnost. 

Pravosudni ispit položila je 1994. godine u Beogradu. Završila je specijalističke studije iz oblasti Prava EU, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine, a 2006. godine završila je master studije iz oblasti Prava EU na  Univerzitetu Nansi 2 u Francuskoj.

Od 1994. do 1996. godine radila je kao advokat u Šapcu, član Advokatske komore Republike Srbije. Primljena je za pripravnika diplomatsko-konzularne struke 1996. godine na javnom konkursu u Savezno Ministarstvo inostranih poslova SRJ. 

Od 1998. do 2002. godine službovala je u Stalnoj Misiji Savezne Republike Jugoslavije pri Evropskom birou Ujedinjenih nacija u Ženevi kao  ataše  za  ljudska prava i humanitarno pravo. Po povratku iz Ženeve, radila je na pravnim i međunarodno pravnim poslovima u zvanju savetnika. 

Od 2007. do 2012. godine službovala je u ambasadi Republike Srbije  u Pragu kao prvi savetnik, zamenik šefa diplomatske misije. Po povratku iz Praga, obavljala je dužnost načelnika Odeljenja za personalne i pravne poslove, a zatim i zamenika generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova od 2014. do 2015. godine. 

Funkciju ambasadora Republike Srbije u Kraljevini  Norveškoj i Republici Island obavljala je od 2015. do 2020. godine. 

Od 2020. godine obavljala je poslove koordinatora za radno-pravna pitanja i ljudske resurse u Generalnom sekretarijatu Ministarstva spoljnih poslova u zvanju ambasadora. 

U februaru 2022. godine postavljena je na položaj v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za EU.

Od novembra 2022. godine je na položaju v.d. generalnog sekretara ministarstva spoljnih poslova.

Govori engleski, francuski i češki jezik.

Udata je i majka dva sina.