VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije potrebna viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Državljani R. Srbije mogu ulaziti na teritoriju Bosne i Hercegovine bez vize, sa ličnom kartom ili putnom ispravom, preko svih graničnih prelaza otvorenim za međunarodni saobraćaj i u njoj boraviti do 90 dana od dana ulaska. Maloletna lica su obavezna da putuju sa pasošem.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Sklopljen je Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju.
Ovaj sporazum se odnosi na propise o:
- zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i materinstvu,
- penzijskom i invalidskom osiguranju,
- osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti,
- novčanoj naknadi za slučaj nezaposlenosti i
- dodatku za decu.
Na osnovu Potvrde o pravu na korišćenje zdravstvene zaštite u drugoj državi koja se pribavlja u Filijali zdravstvenog osiguranja kod koje je lice osigurano, može da se ostvari zdravstvena zaštita za vreme boravka u Bosni i Hercegovini.

KORISNE INFORMACIJE

TRANSPORT – Avio prevoznik iz Srbije „Air Serbia" održava redovnu avionsku liniju između Beograda i Sarajeva i Beograda i Banja Luke. R. Srbija i Bosna i Hercegovina su dobro povezane autobuskim linijama. Veći gradovi u Bosni i Hercegovini su povezani redovnim autobuskim i železničkim linijama.

Državljani R. Srbije mogu upravljati motornim vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine na osnovu važeće nove vozačke dozvole R. Srbije za vreme privremenog boravka ili u tranzitu, Ukoliko državljani R. Srbije planiraju da regulišu duži boravak u Bosni i Hercegovini, mogu zameniti vozačku dozvolu R. Srbije za vozačku dozvolu Bosne i Hercegovine.

OSTALO – Valuta Bosne i Hercegovine je konvertibilna marka (KM). U Bosni i Hercegovini nije moguće plaćati robe i usluge evrima.
Policija se dobija pozivom na broj 122, nakon pozivnog broja za grad (npr. Sarajevo 00 387 (0)33 122, Banja Luka 00 387 (0)51 122).

Kontakti:
Prilikom boravka u Bosni i Hercegovini, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti:
• Ambasadi Republike Srbije u Sarajevu, Obala Maka Dizdara 3a, Sarajevo, putem sledećih kontakt telefona: +387 33 260 080 i +387 33 260 090 i elektronske adrese: ambasada.sarajevo@mfa.rs
• Generalnom konzulatu Republike Srbije Banja Luka, Vojvode Radomira Putnika 2, Banja Luka, putem sledećih kontakt telefona: +387 51 227 040, +387 51 227 060 i za hitne pozive: +387 51 227 041 i elektronske adrese: konzulat.bl@mfa.rs
• Generalnom konzulatu Republike Srbije Mostar, Konak 5, Mostar, putem sledećih kontakt telefona: +387 36 556 001 i +387 36 555 910 i elektronske adrese: gk.mostar@mfa.rs
• Konzularnoj kancelariji Generalnog konzulata Republike Srbije u Banjaluci sa sedištem u Trebinju, Njegoševa 4, Trebinje, putem sledećih kontakt telefona: +387 59 490 505, +387 59 490 506 i +387 59 490 507 i elektronske adrese: kk.trebinje@mfa.rs
• Konzularnoj kancelariji Generalnog konzulata Republike Srbije u Mostaru sa sedištem u Drvaru, Titova bb, Drvar, putem sledećih kontakt telefona: +387 34 961 030 i +387 34 961 031 i elektronske adrese: kk.rs-drvar@teol.net .