Zvaničan naziv
LIBANSKA REPUBLIKA
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Bejrut
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1946. godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi su tradicionalno na visokom nivou i prijateljski. Liban je učestvovao na Prvoj osnivačkoj konferenciji PNZ u Beogradu 1961.godine.
Ne postoje otvorena politička pitanja između dve zemlje, a prisutna je obostrana zainteresovanost za unapređenje ekonomske saradnje, posebno u domenu trgovine, saobraćaja i poljoprivrede.
PPV i MSP I. Dačić boravio je u zvaničnoj poseti Libanu 22. jula 2015. godine. Tom prilikom susreo se sa tadašnjim libanskim PV T. Salamom i MIP Libana Ž. Basilom.
Bivši MIP Libana Ž. Basil 28.11.2018. godine boravio je u zvaničnoj poseti R. Srbiji. Tom prilikom se sastao sa PR A. Vučićem, PRNS M. Gojković, PV A. Brnabić, PPV i MSP I. Dačićem.

 

Ekonomski odnosi

U 2020. godini izvoz R. Srbije je iznosio 19.936 miliona evra, a uvoz 223 hiljade evra.

 

Ugovorno stanje

Sporazum o trgovini između Libanske Republike i FNRJ.
Ugovor je stupio na snagu: 09.07.1954.

Sporazum o vazdušnom saobraćaju između FNRJ i Republike Libana.
Ugovor je stupio na snagu: 04.06.1955.

Sporazum o kulturnoj saradnji između FNRJ i Vlade Libanske Republike.
Ugovor je stupio na snagu: 21.05.1962.

Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vlade SFRJ i Vlade Republike Libana.
Ugovor je stupio na snagu: 07.01.1971.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Libanskoj Republici – www.beirut.mfa.gov.rs

Ambasada Libanske Republike u Beogradu - Diplomatska kolonija 5, tel. 011/3675153

Kontakt u MSP: Odeljenje za Afriku i Bliski istok - Tel: 011/3068254, E-pošta: ozabi@mfa.rs