VISA REGIME
 

For holders of diplomatic and official passports: Visas required.
For holders of ordinary passports:

Visas required.

 

 

Državljanima Kube, kojima nije odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, odnosno kojima nije prethodno izdata viza D (viza za duži boravak), prilikom ulaska u Republiku Srbiju, pored ispunjavanja opštih uslova ulaska, neophodno priložiti i sledeća dokumenta: 

 

  • overeno (notarizovano) pozivno pismo lica kod koga stranac dolazi u Republiku Srbiju, ili dokaz o plaćenoj rezervaciji hotela ili drugog objekta smeštaja u Republici Srbiji;
  • dokaz o posedovanju dovoljno sredstava za izdržavanje za period planiranog boravka u Republici Srbiji. Dovoljnim sredstvima se smatra iznos od 50 evra po danu boravka, a dokaz o dovoljnim sredstvima je gotovina u navedenom iznosu, ili izvod sa bankovnog računa;
  • dokaz o uplaćenom zdravstvenom osiguranju u Republici Srbiji, odnosno posedovanje polise zdravstvenog osiguranja za period boravka u Republici Srbiji na iznos medicinskih troškova koji ne može biti manji od 20.000 EUR i
  • dokaz o plaćenoj povratnoj avio karti, sa fiksiranim datumom povratka u zemlju porekla ili prethodnog ulaska.