VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Državljanima R. Srbije, nosiocima običnih pasoša, potrebna je viza za turističku posetu i boravak u Paragvaju. Viza se dobija u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Paragvaja. Preporučuje se da se putnici obrate Ambasadi Paragvaja u Bernu radi provere aktuelne informacije o viznom režimu. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti najmanje 6 meseci, što važi i za regulisanje boravka.
U skladu sa paragvajskim zakonima, deca do 18 godina starosti koja putuju sama moraju imati dozvolu za put roditelja ili staratelja. U slučaju da je ova dozvola izdata u Srbiji, mora biti propisno legalizovana. Ukoliko dete do 18 godina starosti putuje u pratnji jednog roditelja ili staratelja, mora imati dozvolu za put drugog roditelja ili staratelja, takođe propisno legalizovanu. Roditelj koji putuje sa maloletnim detetom mora imati dokaz o srodstvu, i to original ili overenu kopiju Izvoda iz matične knjige rođenih.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – R. Srbija i Paragvaj nemaju ugovor o međusobnom zdravstvenom osiguranju svojih građana, pa se preporučuje putno osiguranje.
Povremeno vladaju zarazne bolesti, karakteristične za tropske krajeve, ali vakcinacije nisu uslov za ulazak u zemlju.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Preporučljivo je izbegavati veća masovna okupljanja, iako su protesti i demonstracije mahom nenasilni.
Kriminal je prisutan i preporučljive su sve uobičajene mere predostrožnosti za turiste. Ne preporučuje se nošenje skupog nakita i vidljive tehničke opreme (kamere, foto aparati i sl.).
Broj telefona policije je 911, a vatrogasne i službe za spašavanje žrtava u nesrećama je 131, 132.

Sva lica koja, čak i ne znajući, prekrše paragvajske zakone mogu biti proterana, pritvorena ili uhapšena. Kazne za posedovanje, korišćenje ili ilegalnu trgovinu drogama u Paragvaju su izuzetno oštre.
Telefoni turističke policije su: u Asunsionu (595 21) 446-608 ili (595 21) 449-020; u Ciudad del Este (595 61) 502-715; u Encarnación (595 71) 204-102 i u Salto del Guairá (595 46) 243-575.

TRANSPORT – Međunarodni aerodrom u Pargvaju je Silvio Petirosi u mestu Luke pored glavnog grada Asunsiona.
Ne postoji železnički putnički saobraćaj.
Javni saobraćaj je dobro organizovan u gradskim sredinama.
Paragvaj je članica Ženevske konvencije o saobraćaju na putevima iz 1949. godine i za vožnju u Paragvaju strani državljani moraju posedovati međunarodnu vozačku dozvolu izdatu u skladu sa međunarodnim propisima.

OSTALO – Paragvajski carinski propisi su veoma strogi u vezi sa privremenim unošenjem i iznošenjem oružja, lekova ili zaštićenih životinjskih vrsta.
Prilikom ulaska i izlaska iz Paragvaja, postoji obaveza prijave keš novca u vrednosti većoj od 10.000 USD, kao i dokaz o poreklu istog, ukoliko se poseduje veća suma.
Paragvajska valuta je gvarani.
Cena hotelskog smeštaja u proseku je od 40 do 200 USD. Za ishranu je dnevno potrebno od 30-70 USD.

Kontakti:
Prilikom boravka u Paragvaju, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Buenos Airesu (adresa: Montevideo 696 C1019 ABN, BUENOS AIRES, ARGENTINA), putem sledećeg kontakt telefona: +54 11 / 4813-3445, +54 11 / 4813 3446 i elektronske adrese: srb.emb.argentina@mfa.rs, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Paragvaj.