VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena:  Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Vize za različite svrhe, navedene u izvršnim propisima zakona Libije br. 6 iz 1987. godine, izdaje libijska Uprava za pasoše, državljanstvo i poslove sa strancima.
Izdavanje ulaznih viza za boravak i rad zasnivaće se na dozvoli za prijem stranih radnika izdatoj od Ministarstva rada u skladu sa utvrđenim procedurama.
U Libiji su definisane vrste viza na sledeći način :
A - Ulazna viza zajedno putovanje.
B - Ulazna viza za više putovanja.
C - Grupna viza za ulazak u zemlju.
D - Tranzitna viza.
E - Izlazna i povratna viza za jedno putovanje.
F - Izlazna i povratna viza za više putovanja.
G - Boravišna viza.

Ulazne vize se odobravaju u sledeće svrhe :

 • Posao
 • Turizam
 • poseta
 • zvanična misija
 • pridruživanje iseljeniku

Viza važi četrdeset pet dana od dana izdavanja, a njenom vlasniku daje pravo da boravi u Libiji u periodu od devedeset dana od dana ulaska u zemlju.
Period boravka odobren ulaznim vizama može se produžiti za period koji nije duži od mesec dana, ukoliko ne postoje prepreke koje to sprečavaju.

Izlazna viza, koja važi mesec dana, odobrava se strancima koji imaju boravišnu vizu i žele trajno napustiti Libiju i za njeno izdavanje potrebno je sledeće:

 • Zahtev za dobijanje izlazne vize na propisanom obrascu.
 • Odobrenje poslodavca za izdavanje potrebne vize. 
 • Dokazi o plaćenim finansijskim obavezama prema nadležnim organima.

Izlazne i povratne vize izdaju se za jedno putovanje u periodu na tri meseca, od datuma kada su izdate.
Izlazne i povratne vize odobravaju se za nekoliko putovanja na najviše šest meseci za nosioce rezidencijalnih viza, uz neke uslove ( priroda posla to zahteva, odobrenje menadžera strane kompanije, preporuka javnog tela i sl.) i odluku o odobravanju ove vize donosi direktor Generalnog direktorata za pasoše i državljanstvo.

Grupna ulazna viza - može se dodeliti određenom broju osoba navedenih u grupnoj putnoj ispravi, poput sportskih, naučnih i turističkih timova, čiji broj ne bi trebalo da prelazi pedeset.

Boravišna viza - Izdaje se za rezidencijalni rad i prebivalište bez posla i sa određenom namenom.
Ova viza može se izdati za rad i bez rada na period od pet godina, ne prelazeći važnost putne isprave i može se produžiti određenim kategorijama.
Svaki stranac koji duže i boravi u Libiji mora najbližem organu podneti pasoš za registraciju i određivanje mesta boravišta, prema obrascu koji je za to pripremljen, u roku od sedam dana od dana ulaska u zemlju.
Takse za naplatu kod izdavanja viza su jasno propisane.
Kategorije koje su izuzete i oslobođene plaćanja taksi za vize su: deca mlađa od šesnaest godina; gosti zemlje koji su pozvani da prisustvuju sastancima, seminarima, konferencijama ili su došli u službenu posetu; i vize koje se izdaju prema međunarodnim ugovorima.
U svim ovim slučajevima poštuje se princip reciprociteta.

Napomena:
Ulazne vize za Libiju ne izdaju se strancima iz sledećih kategorija:

 • Licima koja su kršila zakone Libije i koja su deportovana iz zemlje.
 • Lica koja su u vezi sa međunarodnim terorizmom, kriminalom i švercom ili koja su povezana sa organizacijama ili telima protiv slobode naroda.
 • Lica koja koja imaju putne isprave izdate od strane države Izrael, ulazne vize za ovu zemlju ili potvrđeni ulazak u nju ( pečat u putnoj ispravi).

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE:                                                                                                        

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Zdravstvena situacija u Libiji, pored ostalog sada zavisi i od aktuelnih kretanja vezanih za širenje Covid - 19. U poslednje vreme došlo je do značajnijeg rasta broja zaraženih od ove pandemije.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Podsećamo na Uredbu Vlade iz 2014. godine u kojoj se ne preporučuje putovanje naših državljana u ovu zemlju iz razloga bezbednosti.
Ukoliko se ipak naš građani odluče da otputuje u Libiju, zbog posla ili nekog drugog razloga, čini to na ličnu odgovornost, imajući u vidu dobro poznatu bezbednosnu situaciju u ovoj zemlji. U tom slučaju, lice se upućuje na pozivara, uglavnom kompaniju u koju odlazi poslom, u smislu garantovanja bezbednosti tokom njegovog boravka u Libiji.

OSTALO – Libijska nacionalna valuta je Libijski dinar koji se, pored zvaničnog objavljivanog državnog kursa, na crnom tržištu pojavljuje po višestruko manjoj vrednosti.

Kontakti:
Prilikom boravka u Libiji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Tripoliju, koja je trenutno izmeštena u Ambasadu Republike Srbijeu Tunisu (adresa: 4, rue du Lac Majeur, 1053 - Les Bergues du Lac – Tunisie), putem kontakt telefona:+216 71 966 088; mobilnog telefona: +216 98 178 282 i elektronske adrese: amb.serbia@gnet.tn