VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna do 90 dana sa mogućnošću produženja dodatnih 90 dana u periodu od 180 dana, u jednoj kalendarskoj godini
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna do 90 dana sa mogućnošću produženja dodatnih 90 dana u periodu od 180 dana, u jednoj kalendarskoj godini
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Viza nije potrebna do 90 dana, sa mogućnošću produženja za još 90 dana.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u ovoj zemlji možete naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije https://www.who.int/countries/col/ 
Medicinska usluga je u gradovima je zadovoljavajuća ali neravnomerna po kvalitetu. Putno osiguranje je potrebno.Turisti bez zdravstvene zaštite pomoć mogu potražiti u državnim bolnicama koje su ispod američkih i evropskih standarda. Za pružanje hitne medicinske pomoći, čeka se duže nego uobičajeno. Posebno se skreće pažnja na prisustvo sledećih zdravstvenih problema: Zika virus, Lajmska bolest, dijareja, Denga groznica.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Putnici za Kolumbiju treba da budu svesni opasnosti i da povećaju opreznost zbog kriminala, terorizma i otmica. Neke oblasti imaju povećan rizik.
Na osnovu bezbednosne procene ne preporučuje se putovanje u sledeće oblasti Kolumbije: Arauca, Cauca (sem Popayan-a), Chocó (sem Nuquí), Nariño, andNortedeSantander (sem Cucuta) zbog kriminala i terorizma.
Nasilni zločini, kao što su ubistvo, napad i oružana pljačka, su česti. Organizovane kriminalne aktivnosti, kao što su iznuda, pljačka i kidnapovanje za otkup, su široko rasprostranjene. Treba napomenuti da postoji opasnost i od aktivnosti narko-kartela u Kolumbiji koji, i pored velikih napora kolumbijske Vlade, igraju značajnu ulogu u stopi kriminala u zemlji.

TRANSPORT – Kolumbija ima razvijenu mrežu puteva i pruga koji povezuju njene glavne gradove, luke i susedne zemlje poput Venecuele i Ekvadora. Ipak se turistima ne preporučuje da koriste međugradski prevoz ni vozovima ni autobusima zbog bezbednosti, naročito noću. U turističkim centrima, javni prevoz se obavlja taksijima i mini busevima.
Turisti u Kolumbiji mogu voziti sa važećim nacionalnim dozvolama.

OSTALO – Valuta: Kolumbijski pezos ( Colombianpeso- COP)
Preporučljivo je da turisti nose sa sobom kopiju prve strane pasoša sa slikom, kao i kopiju stranice sa ulaznom vizom, kako bi policijski organi znali da se radi o turističkom boravku.

Kontakti:
Prilikom boravka u Kolumbiji za konzularnu pomoć i zaštitu, možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Vašington SAD (adresa: 2233 WisconsinAvenue, Suite 410 N.W. Washington D.C. 20007, USA), koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Kolumbiju, putem sledećeg kontakt telefona: +1 (202) 332-0333 i elektronske adrese: info@serbiaembusa.org ili consular@serbiaembusa.org