VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava

Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna je viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE                                                                         
Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak u Estoniji u trajanju do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova - Koordinaciona uprava. Pasoš mora biti izdat u poslednjih deset godina i važiti najmanje tri meseca nakon planiranog napuštanja Estonije.
Putnicima iz R. Srbije, pri ulasku na estonsku teritoriju, može biti traženo da dokažu svrhu boravka (potvrda rezervacije hotelskog smeštaja, pozivno pismo, povratna karta), da imaju putno osiguranje, kao i da raspolažu dovoljnom sumom novca za troškove boravka u Estoniji (116,8 evra po danu).
Obavezno je prijavljivanje gotovog novca u iznosu većem od 10.000 evra. Punoletni putnici, koji nisu državljani EU, prilikom ulaska u Estoniju mogu bez plaćanja carinskih dažbina uneti (za ličnu upotrebu) najviše 40 komada cigareta (do 200 cigareta ukoliko putuju avionom) ili 50 komada cigara ili 100 komada cigarilosa ili 50 grama duvana. Maksimalne dozvoljene količine alkoholnih pića koje mogu uneti punoletni putnici su: 1 litra jakog alkoholnog pića (koje sadrži preko 22% alkohola) ili 2 litre alkoholnog pića koje sadrži manje od 22% alkohola, kao i 4 litre vina i 16 litara piva. Ukupna vrednost robe koja se za lične potrebe unosi u Estoniju ne sme preći limit od 300 evra (ukoliko se ulazi drumskim prevozom) ili 430 evra (ukoliko se koristi vazdušni ili brodski prevoz) po osobi.
Prilikom ulaska u Estoniju sopstvenim automobilom, može se bez plaćanja carine uneti najviše 10 litara goriva (pored goriva koje se već nalazi u rezervoaru vozila).
Putnicima koji ulaze u Estoniju (koji nisu državljani EU) dozvoljeno je, bez posebnih potvrda, unošenje po 5 originalnih pakovanja 10 različitih vrsta lekova i drugih medicinskih proizvoda za ličnu upotrebu. Putnici su u obavezi da, na zahtev nadležnih organa, pokažu dokaz da su lekovi namenjeni ličnoj upotrebi (recept ili račun o kupovini).
Putnici (koji nisu državljani EU), prilikom ulaska u Estoniju mogu bez plaćanja dažbina uneti prehrambene proizvode (u originalnom pakovanju), u obimu koji se smatra razumnim za ličnu upotrebu. Zabranjeno je unošenje mesa i mesnih proizvoda, kao i mleka i mlečnih proizvoda iz zemalja van EU.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE                                                                                                        

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Mreža ustanova javnog zdravstva u Estoniji je razvijena i kvalitetna, u skladu sa evropskim standardima. Preporučljivo je pre putovanja pribaviti polisu putnog zdravstvenog osiguranja za period planiranog boravka u Estoniji. U slučaju potrebe za hitnom medicinskom pomoći, opšti telefonski broj je 112. Medicinski saveti se mogu dobiti 24 sata dnevno pozivom na broj 1220.
Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u Estoniji možete naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int/countries/est/.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Estonija je generalno bezbedna zemlja, sa relativno niskom stopom kriminaliteta. Opšti telefon za sve hitne slučajeve je 112 (policija, spasilačka služba, medicinska pomoć). Više informacija dostupno je na internet adresi: www.rescue.ee

TRANSPORT – Nosioci vozačke dozvole R. Srbije mogu upravljati motornim vozilom prilikom boravka u Estoniji - nije neophodno posedovanje međunarodne vozačke dozvole.  Obavezna je stalna upotreba prednjih svetala na automobilu, kao i zimskih guma u zimskom periodu (oktobar-april).
Gradski prevoz u glavnom gradu Estonije Talinu sastoji se iz mreže autobuskih, tramvajskih i trolejbuskih linija. Može se kupiti pojedinačna karta, koja važi za sat vremena vožnje, a postoje dodatne pogodnosti za kupovinu dnevne, nedeljne ili mesečne karte. Više informacija dostupno je na internet adresi: www.tallinn.ee.

OSTALO – Nacionalna valuta je evro. Moguća je upotreba platnih kartica banaka iz R. Srbije, kao i podizanje novca na bankomatima. U lokalnim menjačnicama i bankama nije moguća zamena dinara za evro ili neku drugu stranu valutu.

Kontakti                                                                                                                                                   
Prilikom boravka u Estoniji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Finskoj (adresa: Kulosaarentie 36, 00570 Helsinki, kontakt telefon: +358 9 6848 522 i elektronska adresa:  consul@serbianembassy.fi), koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Estoniju.