gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Vesti i događaji
petak, 27. mart 2015. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Jedanaesti sastanak Komisije za međunarodno humanitarno pravo
+ larger fontnormal font- Smaller font
Dana 27. mart 2015. godine u Ministarstvu spoljnih poslova održan je jedanaesti sastanak Komisije za međunarodno humanitarno pravo. Na sastanku, kome je predsedavao ambasador dr Slavoljub Carić, predsednik Komisije, razmatrane su sledeće teme:

1. Usvajanje Izveštaja o radu za 2014. godinu
2. Razmatranje aktuelnih pitanja
a) Jačanje Međunarodnog humanitarnog prava i zaštita lica koja su lišena slobode tokom unutrašnjih oružanih sukoba
b)Informacija sa neformalnog brifinga statusu Konvencije o zabrani kasetne municije
v) Informacija o Rezoluciji MKCK o upotrebi amblema Pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
g) Informacija o trećoj konferenciji o humanitarnim aspektima nuklearnog naoružanja – Beč, 8. i 9. decembra 2014. godine
d) Fond za pomoć žrtvama pred Međunarodnim krivičnim sudom
e) Drugi protokol uz Hašku konvenciju od 1954. godine o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba – pitanje pojačane zaštite
đ) Model zakona za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba

3. Prezentacija na temu „Genocidna namera sa posebnim osvrtom na spor pred Međunarodnim sudom pravde između Republike Hrvatske i Republike Srbije u vezi sa Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida“ (dr Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo)
4. Prezentacija na temu „Relevantna pitanja Međunarodnog humanitarnog prava povodom „obeležavanja 20 godina od Srebrenice“ (doc. dr Aleksandar Gajić, pomoćnik GPS)
5. Upoznavanje sa procesom jačanja usklađenosti odredaba nacionalnog prava sa međunarodnim humanitarnim pravom