gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Spoljna politika Srbija u međunarodnim organizacijama
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Republika Srbija i Savet Evrope (SE)
+ larger fontnormal font- Smaller font
Republika Srbija je članica Saveta Evrope (http://www.coe.int/) od 3. aprila 2003. godine.  Republika Srbija ima Stalnu misiju pri Savetu Evrope u Strazburu (http://www.coe.int/en/web/portal/serbia).

Osnovni ciljevi Saveta Evrope su zaštita ljudskih prava, unapređenje demokratije i vladavine prava. Brojni reformski procesi u našoj zemlji odvijaju se u saradnji i uz pomoć SE, pre svega u domenu pravnog i institucionalnog uređenja države, sprovođenju reformi u pravosuđu i drugim oblastima u kojima je SE, na osnovu svog mandata, aktivan.

Saradnja Republike Srbije sa Savetom Evrope posebno je značajna u kontekstu naših evropskih integracija, imajući u vidu da aktivnosti SE počivaju i na tzv. Kopenhaškim kriterijumima - u pogledu stabilnosti institucija, vladavine prava, ljudskih prava i poštovanja i zaštite nacionalnih manjina.

Od posebnog značaja za spoljnopolitičku afirmaciju Srbije bilo je naše predsedavanje Komitetom ministara SE (maj-novembar 2007.godine), koje je ocenjeno kao potvrda posvećenosti Republike Srbije evropskim vrednostima, poštovanju ljudskih prava i vladavini prava.

Od preko 200 konvencija i protokola Saveta Evrope, Republika Srbija je do sada ratifikovala 82 konvencije Saveta Evrope, a potpisala 7.
Članica je dvanaest parcijalnih sporazuma Saveta Evrope, koji predstavljaju fakultativni oblik okupljanja država koje poseban interes iskazuju za određenu oblast aktivnosti SE: Grupa zemalja za borbu protiv korupcije - GREKO, Evropska farmakopeja, Banka za razvoj SE, Evropski potporni fond za koprodukciju i distribuciju kreativnih kinematografskih i audio-vizuelnih radova - EURIMAGES, Evropska komisija za demokratiju putem prava - Venecijanska komisija, Prošireni parcijalni sporazum o sportu, Centar Sever-jug, Evropski i mediteranski sporazum o katastrofama (EUR-OPA), Evropski centar za moderne jezike, Grupa za borbu protiv zloupotrebe i nezakonitog prometa narkotika Saveta Evrope (Pompidu grupa), Omladinska karta, Putevi kulture.

Komitet ministara SE je najviše odlučujuće telo Saveta Evrope. Sednice Komiteta ministara se po pravilu održavaju jednom godišnje na ministarskom nivou.

Delegaciju Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope čine sedam članova i sedam zamenika, koji su poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Kongres lokalnih i regionalnih organa vlasti Saveta Evrope  okuplja predstavnike lokalnih i regionalnih organa vlasti. Uloga Kongresa je promovisanje lokalne i regionalne demokratije, unapređenje upravljanja na lokalnom i regionalnom nivou i jačanje lokalnih organa vlasti. Posebnu pažnju Kongres pridaje primeni principa iz Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Republici Srbiji je dodeljeno sedam mesta i sedam zamenika u ovom telu.

Evropski sud za ljudska prava je međunarodni sud koji primenjuje Evropsku konvenciju o ljudskim pravima rešavajući individualne ili predstavke država o povredama prava iz Konvencije. Presude Evropskog suda za ljudska prava su obavezujuće za države. Sudija Evropskog suda za ljudska prava iz Srbije je prof. dr Branko Lubarda.

Komesar za ljudska prava SE je nezavisan organ SE koji izrađuje periodične izveštaje o stanju ljudskih prava u državama članica SE.

Saradnja sa Savetom Evrope se odvija i preko Kancelarije SE u Beogradu, otvorene 16. marta 2001. godine, koja radi u saradnji sa Vladom Republike Srbije i drugim nadležnim institucijama, posebno se angažujući na reformama u oblasti pravosuđa, podrške funkcionisanju parlamenta i lokalne samouprave, unapređenju sistema visokog obrazovanja, jačanju kapaciteta u borbi protiv težih vidova kriminaliteta i drugim oblastima.