gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Spoljna politika Proces EU integracija i regionalna saradnja
sreda, 07. maj 2014. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Instrument pretpristupne pomoći EU – IPA
+ larger fontnormal font- Smaller font
Instrument pretpristupne pomoći EU – IPA Evropska unija od 2007. godine pruža finansijsku podršku državama zapadnog Balkana kroz jedinstveni Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA), koji je objedinio sve dotadašnje pretpristupne instrumente za pretpristupnu pomoć: PHARE, SAPARD, ISPA, CARDS.

Nova IPA II regulativa usvojena je 11. marta 2014. godine. Ukupan budzet IPA za period 2014-2016 iznosi 11,668 milijardi evra, pri čemu je iznos namenjen za Republiku Srbiju 1,508 milijardi evra. Podrška EU za navedeni period usklađena je sa potrebama procesa pristupanja i strategijom proširenja, a baziraće se na podršci nacionalnim reformskim procesima i pomoći drugih donatora i međunarodnih finansijskih institucija. Na osnovu specifičnih potreba proizišlih iz procesa skrininga i u kasnijem toku pregovora, podrška će se suštinski zasnivati na strategijama i akcionim planovima usvojenim u okviru pregovaračkog procesa, iako može biti upotrebljena i za nepredviđene prioritetne potrebe relevantne za pregovore. Kroz IPA će biti nastavljeno kofinansiranje učešća Republike Srbije u programima EU.

Kao kandidat za članstvo u EU, Republika Srbija je od aprila 2014. godine dobila akreditaciju za samostalno korišćenje IPA fondova EU. U cilju efikasnog i efektivnog korišćenja IPA fondova, sve zemlje korisnice, uključujući i Srbiju, imenovale su nacionalne koordinatore za IPA (NIPAC), koji su odgovorni za koordinaciju, planiranje i praćenje pomoći EU u svim IPA komponentama. Poslove Tehničkog sekretarijata nacionalnog koordinatora za IPA obavlja Kancelarija za evropske integracije (http://www.seio.gov.rs ).

Evropska komisija usvojila je Višegodišnji program Republike Srbije za ruralni razvoj za period 2014-2020 u okviru IPA II, 20. januara 2015. godine. Indikativni iznos alokacija je 175 miliona evra, počevši od 2015. godine, a namenjen je:
- investicijama u materijalna dobra holdinga u poljoprivredi;
- investicijama u materijalna dobra u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda, uključujući i ribarstvo;
- merama u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, klimatskih promena i organskoj poljoprivredi;
- sprovođenju lokalnih strategija razvoja;
- diverzifikaciji gazdinstava i razvoju poslovanja;

Detaljnije informacije o procesu programiranja EU finansijske pomoći pogledati na internet stranici: http://www.evropa.gov.rs/Evropa/PublicSite/index.aspx .