gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Spoljna politika Proces EU integracija i regionalna saradnja Regionalne inicijative
sreda, 02. novembar 2016. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Strategija EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR)
+ larger fontnormal font- Smaller font
Strategija Evropske unije za Jadransko – jonski region - EUSAIR usvojena je i pokrenuta na međunarodnoj konferenciji u Briselu, 18. novembra 2014. godine, za vreme mandata prethodne EK, a tokom italijanskog predsedavanja EU.

Zemlje članice EUSAIR su iste kao i u Jadransko-jonskoj inicijativi: R. Albanija, BiH, R. Hrvatska, Grčka, R. Italija, R. Slovenija, R. Srbija i Crna Gora. Osnov za članstvo zasnovan je, takođe, na geografskom principu – države koje izlaze na Jadransko ili na Jonsko more, kao i na principu međunarodnog prava, u slučaju R. Srbije, koja je član Inicijative kao sukcesor SCG.

R. Srbija podržava i aktivno doprinosi aktivnostima na definisanju jadransko-jonskog područja kao makro regije i sprovođenju Strategije EU za jadransko-jonski region. Navedeno korespondira sa politikom proširenja EU na zapadni Balkan i nastavkom pružanja pomoći zemljama zapadnog Balkana na jačanju i stabilizaciji njihovih ukupnih demokratskih potencijala.R. Srbija se zalaže za princip inkluzivnosti, odnosno učešće svih zemalja članica JJI u sprovođenju Strategije. Iako nije pomorska zemlja, R. Srbija ima politički i ekonomski interes da učestvuje u ovoj Strategiji. R. Srbija veoma ceni dosadašnje aktivnosti zemalja članica EU u vezi sa Strategijom u okviru JJI (posebno R. Italije i Grčke), kao i angažman Evropske komisije, pre svega GD za regionalnu i urbanu politiku i GD za pomorstvo i ribarstvo.

R. Srbija je prihvatila predlog R. Italije da bude koordinator stuba1 br. 2, „Povezivanje regiona" sa R. Italijom. Specifičnost celokupnog drugog stuba Strategije, je u tome što zbog svoje tematske složenosti drugi stub ima dve pod-oblasti: Saobraćaj i Energetiku.

Vlada R. Srbije je na sednici održanoj 7. decembra 2014. godine, donela Odluku o obrazovanju Radne grupe za saradnju sa Evropskom unijom u Jadransko–jonskom regionu. Zadatak Radne grupe je da, u koordinaciji sa nadležnim organima državne uprave, predlaže mere u ostvarivanju saradnje sa Evropskom komisijom i drugim državama članicama Strategije na implementaciji EUSAIR i predlaže druge mere koje se odnose na Jadransko–jonski region.

U organizaciji Generalnog direktorata za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije (DG REGIO) i Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske, u Dubrovniku je od 11. do 13. maja 2016. godine održan Prvi godišnji forum o Strategiji EU za Jadransko-jonski region. Osnovni cilj Foruma bio je pregled ostvarenih rezultata i napretka u primeni Strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR), dve godine nakon njenog formalnog usvajanja u oktobru 2014. godine.

Forum je kroz različite programske sadržaje, okupio preko 450 učesnika iz osam zemalja učesnica Strategije, predstavnike Evropske komisije, međunarodnih i regionalnih organizacija, finansijskih institucija, lokalnih i regionalnih nivoa upravljanja, naučno-istraživačkih, univerzitetskih i obrazovnih institucija i mreža, privrednih komora, i poslovne zajednice. U sklopu Foruma, održan je zajednički sastanak Ministarskog saveta Jadransko-jonske inicijative i ministara zaduženih za Strategiju EU za Jadransko-jonski region u okviru hrvatskog predsedavanja Jadransko-jonskom inicijativom. Ovom sastanku prethodio je sastanak Komiteta visokih zvaničnika Jadransko-jonske inicijative 11. maja, na kojem je usaglašen tekst ,,Dubrovačke deklaracije". U Deklaraciji se pozdravlja napredak koje su države učesnice postigle, u saradnji sa Evropskom komisijom i uz njenu podršku, osnivanjem upravljačkih struktura EUSAIR. Naglašava se značaj i potreba koordiniranog delovanja u Jadransko-jonskom regionu, u cilju efikasnije identifikacije i realizacije projekata usmerenih na podsticanje ekonomskog i socijalnog razvoja.

Naredni Forum o strategiji EU za Jadransko-jonski region, JJI biće održan 11. i 12. maja 2017. godine u Janjini, Grčka, u sklopu predsedavanja ove zemlje Jadransko-jonskom inicijativom.

Internet prezentacija: www.adriatic-ionian.eu 

Nacionalni ko-koordinatori R. Srbije za EUSAIR su Pavle Janković, načelnik Odeljenja za regionalne inicijative, Sektora za EU, MSP (za spoljno-politički deo Strategije) i Ana Ilić, zamenik direktora KEI, koordinator za fondove EU (za deo Strategije koji se tiče evropskih fondova).

1Koordinatori stuba br. 1: Grčka i Crna Gora, stuba br. 3: R. Slovenija i Bosna i Hercegovina i stuba br. 4: R. Hrvatska i R. Albanija.