gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Spoljna politika Proces EU integracija i regionalna saradnja Regionalne inicijative
sreda, 07. maj 2014. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi 2006 (CEFTA)
+ larger fontnormal font- Smaller font
Srbija je 19. decembra 2006.  godine sa još osam ugovornih strana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunija, Srbija i UNMIK/Kosovo kao carinska teritorija u skladu sa Rezolucijom SB OUN br.1244) postala članica CEFTA 2006, jedinstvenog multilateralnog Sporazuma o slobodnoj trgovini u Jugoistočnoj Evropi. Bugarska i Rumunija su od 1. januara 2007. godine postale članice Evropske unije i izašle iz CEFTA. Sve ostale članice Sporazuma otpočele su njegovu primenu 22.  novembra  2007.  godine. CEFTA sporazum definiše opšte obaveze koje se odnose na trgovinu svim robama. Sporazumom su obrađene: tehničke prepreke u trgovini, kao i nove oblasti koje nisu bile tretirane bilateralnim sporazumima o  slobodnoj trgovini: trgovina uslugama, investiciona ulaganja, javne nabavke, zaštita prava intelektualne svojine i arbitraža u slučaju spora.

Posle EU, region CEFTA je drugi po važnosti spoljnotrgovinski partner Republike Srbije, sa učešćem od 11,26% u ukupnoj razmeni sa svetom (u izvozu 20,28%, a u uvozu 3,68%) u 2016. godini, u kojoj je ukupna trgovina RS sa CEFTA stranama dostigla 3.515 miliona evra.

Predsedavanje Republike Srbija CEFTA 2017. godine

Rad i saradnja u okviru CEFTA su prepoznati na najvišem političkom nivou, kroz zaključke Samita premijera Zapadnog Balkana, koji pruža jasnu podršku aktivnostima i naporima u pravcu dalje integracije našeg regiona, a mi smo na tom putu. Komplementarnost  CEFTA ciljeva i šire regionalne političke agende  jeste i biće još više intenzivirana i nastupajućem periodu.

Sačinjen je sveobuhvatan plan aktivnosti za 2017. godinu u okviru predsedava Republike Srbije. Ove aktivnosti su u funkciji daljeg unapređenja, produbljivanja i jačanja implementacije CEFTA, kroz nastavak rada u pravcu olakšavanja trgovine, liberalizacije trgovine uslugama, podržane međusobnim priznavanjem profesionalnih kvalifikacija, unapređenja sistema pune kumulacije porekla između regiona i najvažnijih trgovinskih partnera, kao i unapređenja sistema za rešavanje sporova. Takođe u prioritetima našeg predsedavanja ove godine posebno mesto je posvećeno intenzivnijoj i boljoj saradnji između javnog i privatnog sektora.

Kontakt:
CEFTA Sekretarijat Brisel
www.cefta.int 
Ministarstvo trgovine, telekomunikacija i usluga Republike Srbije
www.mttt.gov.rs