gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Osnovne organizacione jedinice
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Sektor za Evropsku uniju
+ larger fontnormal font- Smaller font

Sektor obavlja poslove koji se odnose na:

 1. analizu političke aktivnosti EU i njenih pojedinih organa i tela, naročito u odnosu prema Republici Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana;
 2. političke aktivnosti Republike Srbije prema EU;
 3. koordinaciju i vođenje pregovora Republike Srbije sa nadležnim institucijama EU u vezi sa članstvom u ovoj organizaciji;
 4. procese regionalne saradnje koje EU vodi ili je u njima jedan od partnera;
 5. druge poslove u vezi sa EU.

U Sektoru za EU obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

I Odeljenje za institucije EU koje obavlja poslove koji se odnose na:

 • saradnju Republike Srbije s institucijama EU: Evropskim savetom, Savetom ministara, Evropskim parlamentom, Komisijom EU i drugim savetodavnim i stručnim telima i radnim grupama,;
 • postupak izbora predstavnika Republike Srbije u posebnim radnim grupama i telima  EU;
 • druge poslove u vezi sa institucijama EU.


II Odeljenje za sektorske politike EU koje obavlja poslove koji se odnose na:

 • analizu aktivnosti EU i njenih pojedinih organa i tela, naročito u odnosu prema Republici Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana, a posebno sve aspekte u vezi sa ekonomsko‐finansijskom saradnjom i harmonizacijom nacionalnog zakonodavstva i propisa sa Zajedničkim pravnim tekovinama EU (prvi stub), Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom (drugi stub), odnosno sa oblašću pravosuđa i unutrašnjih poslova (treći stub);
 • tehničku sektorsku koordinaciju nadležnih državnih organa i organa državne uprave Republike Srbije prema organima EU u toku prgovaračkog procesa, a posebno kao koordinator u pregovorima o poglavlju 31. Zajedničkih pravnih tekovina EU (Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU);
 • politiku EU prema Kosovu i Metohiji; 
 • analizu propisa EU, zemalja članica, kao i  država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU iz domena pravosuđa i unutrašnjih poslova;
 • druge poslove u vezi sa sektorskim politikama EU.


III Odeljenje za regionalne inicijative koje obavlja poslove koji se odnose na:

 • aktivnosti institucionalizovanih regionalnih inicijativa na prostoru jugoistočne Evrope koje su posvećene evropskoj integraciji, a u kojima je Republika Srbija član;
 • aktivnosti Republike Srbije u regionalnim strategijama Evropske unije u kojima je Republika Srbija član (Strategija EU za Podunavlje i Strategija EU za jadransko-jonski region);
 • druge opšte poslove u vezi sa pojedinim regionalnim inicijativama pod okriljem primarnih regionalnih inicijativa (PSuJIE, RSS, JJI, CEI, CEFTA, MARRI, Savska komisija).