gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Osnovne organizacione jedinice
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Sektor za bezbednosnu politiku
+ larger fontnormal font- Smaller font

Sektor obavlja poslove koji se odnose na:

1) analizu vojno‐političkih kretanja na globalnom, regionalnom i podregionalnom planu, kao i međunarodne pretnje i rizike, u prvom redu sa stanovišta uticaja na bezbednost i međunarodni položaj Republike Srbije;

2) aktivnosti u okviru Severno‐atlantskog vojnog saveza (u daljem tekstu: NATO), Programa Partnerstvo za mir (u daljem tekstu: PzM) i drugim inicijativama i integracionim procesima na evro‐atlantskom prostoru koji su pokrenuti od NATO ili se odvijaju u posrednom odnosu sa njim (bezbednosna struktura EU);

3) sprovođenje dokumenata OEBS koji se odnose na pitanja kontrole naoružanja;

4) druge poslove u vezi sa bezbednosnom politikom.

U Sektoru za bezbednosnu politiku obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

I Odeljenje za NATO i PzM koji obavlja poslove koji se odnose na:

‐ političke aktivnosti i integracione procese u okviru NATO i PzM, pre svega u regionu Jugoistočne Evrope;

‐ ostvarenje Akcionog plana Republike Srbije za saradnju sa NATO kroz PzM;

‐ druge poslove u vezi sa NATO i PzM.

II Odeljenje za ZBOP i bezbednosne izazove koje obavlja poslove koji se odnose na:

‐ aktivnosti ZBOP, razvoj vojnih i odbrambenih kapaciteta država EU (formiranje borbenih formacija i jedinica za brza dejstva), aktivnosti institucija EU u čijoj su nadležnosti pitanja vezana za ZBOP (Političko‐bezbednosni komitet, Vojni komitet i Vojni štab), kao i aktivnosti vojno‐civilnih misija EU;

‐ saradnju Republike Srbije sa EU u oblasti  bezbednosti;

‐ analizu postojećih i novih bezbednosnih pretnji i izazova u svetu i posebno u regionu Jugoistočne Evrope;

‐ druge poslove u vezi sa evropskom bezbednošću i bezbednosnim izazovima.

III Odsek za kontrolu naoružanja i vojnu saradnju koji obavlja poslove koji se odnose na:

‐ aktivnosti Republike Srbije na sprovođenju međunarodnih ugovora i režima iz oblasti razoružanja i kontrole naoružanja (Konvencije o zabrani biološkog, hemijskog i nuklearnog oružja, Otavske konvencije o antipersonalnim minama);

‐ sprovođenje dokumenata UN, EU i OEBS na planu regulisanja i kontrole statusa i prometa konvencionalnog i oružja za masovno uništenje;

‐ druge poslove u vezi sa kontrolom naoružanja i vojnom saradnjom.