gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Ministar Govori
sreda, 06. septembar 2017. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Republika Srbija preuzela predsedavanje Forumu za bezbednosnu saradnju OEBS-a
+ larger fontnormal font- Smaller font
Ministar Dačić na sastanku Foruma za bezbednosnu saradnjuUvodno izlaganje prvog potpredsednika Vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na sastanku Foruma za bezbednosnu saradnju OEBS-a koji je održan danas u Beču:„Gospođo predsedavajuća,
Ekselencije,
Dame i gospodo,

Predstavlja mi posebno zadovoljstvo što sam danas ponovo u Beču povodom održavanja prve sednice predsedavanja Republike Srbije Forumu za bezbednosnu saradnju OEBS-a. Ovom prilikom želim da vas sve pozdravim i predstavim program rada Foruma za poslednji kvartal 2017. godine. Otvarajući jedan veoma značajan forum OEBS-a i moje prisustvo u ovoj sali budi lepa sećanja na uspešno predsedavanje Srbije OEBS-u u 2015. Izražavam duboko uverenje da će posvećenost Srbije koja je iskazana tokom predsedavanja Organizacijom tokom 2015 biti sa istim pregnućem realizovana i tokom tromesečnog predsedavanja ovim forumom.

Na samom početku izražavam svoju iskrenu zahvalnost Rumuniji i Ruskoj Federaciji na izuzetnom predsedavanju Forumu za bezbednosnu saradnju tokom prethodnih tromesečja ove godine. Iako je njihovo predsedavanje postavilo veoma visoke standarde, želim da vas uverim da je Republika Srbije u potpunosti posvećena ispunjenju tih standarda putem bliske saradnje i interakcije sa svim državama članicama.

Dozvolite mi da ovom prilikom pozdravim i Slovačku, kao novog člana Trojke Foruma.

Predstavljaće nam izuzetno zadovoljstvo što ćemo zajednički raditi u narednim mesecima, u susret Ministarskom savetu koji će se održati ovde u Beču, u decembru ove godine.

Dame i gospodo,

Opšta bezbednosna situacija u Evropi ostaje i dalje krhka i opterećena višestrukim izazovima od kojih bih posebno pomenuo samo neke: povećan stepen radikalizacije i terorističkih aktivnosti, što pokazuju učestali teroristički napadi u Evropi u prethodnom periodu, velika fluktuacija migranata i izbeglica, zloupotreba informacija i komunikacionih tehnologija, ilegalna trgovina narkoticima, oružjem i ljudima. Dok države članice OEBS-a i dalje traže najbolje odgovore na pomenute izazove, jasno je da se oni mogu uspešno rešiti samo zajedničkim naporima svih država članica kako bi se sprovodio ozbiljan, temeljan i sveobuhvatan dijalog o svim bezbednosnim pitanjima. Nažalost, uprkos hitne potrebe za jedinstvom i zajedničkim angažmanom, svedoci smo tenzija i nedostatka poverenja.

Ukrajinska kriza, na žalost, i dalje traje, uprkos svim našim prethodnim naporima za njeno zaustavljanje. Četvrtu godinu zaredom civili i dalje trpe. Stoga se mi snažno zalažemo da sve strane u potpunosti i bezuslovno okončaju sva neprijateljstva i sprovedu odredbe Minskih sporazuma. Konstruktivnije angažovanje strana u Trilateralnoj kontakt grupi, uz puno poštovanje principa i obaveza OEBS-a i međunarodnog prava, predstavljalo bi važan korak napred. Smatramo da su ovo neophodni preduslovi za ostvarenje dugo očekivanog napretka u vezi sa političkim, bezbednosnim, humanitarnim i ekonomskim pitanjima.

I ovog puta dozvolite mi da ponovim našu čvrstu podršku radu Specijalne posmatračke misije u Ukrajini, koja predstavlja najvidljiviji element odgovora OEBS-a na krizu.

Dame i gospodo,

Kontrola naoružanja i mere izgradnje poverenja i bezbednosti ostaju ključne za bezbednost u našem regionu. Forum, sa svojim specifičnim mandatom i odgovornostima, je u dobroj poziciji da pruži značajan doprinos u ovoj oblasti.

Tehnološke promene, novi rizici i izazovi čine nas svesnim potrebe za revitalizacijom relevantnih dokumenata OEBS-a. U međuvremenu njihova konzistentna implementacija ostaje ključna. Nedostatak konsenzusa o napretku ne bi trebalo da predstavlja prepreku za objektivan, nepristrasan i sveobuhvatn dijalog, koji ima za cilj održavanje vojne stabilnosti, predvidljivosti i transparentnosti, ali i za ažuriranje i modernizaciju Bečkog dokumenta, jačanje i sprovođenje Kodeksa ponašanja o političko-vojnim aspektima bezbednosti, kao i dokumenata OEBS-a o malokalibarskom i lakom naoružanju i zalihama konvencionalne municije.

Želim da posebno istaknem da se Strukturni dijalog već pokazao kao korisno sredstvo za produktivne multilateralne konsultacije posvećene unapređenju bezbednosti. Štaviše, mi verujemo da ova inicijativa može pomoći državama učesnicama OEBS-a da proizvedu konceptualni okvir za unapređenje multilateralne bezbednosti. Nadamo se da će države učesnice prihvatiti strukturni dijalog kao metod za de-eskalaciju tenzija i izgradnju poverenja per se, koji bi mogao doneti stvaran i merljiv doprinos bezbednosti u regionu OEBS-a. Strukturni dijalog će biti na dnevnom redu na specijalnoj zajedničkoj sednici FBS i Stalnog saveta, a kao predsedavajući ćemo nastaviti napore prethodnih predsedavajućih foruma da u bliskoj saradnji sa predsedavajućim Austrijom promovišemo strukturni dijalog.

Dame i gospodo,

Forum za bezbednosnu saradnju i dalje predstavlja važan okvir za dijalog i razmatranje najvažnijih bezbednosnih pitanja, kao i političkih i vojnih obaveza država članica. Želim da naglasim da i pored toga što smo potpuno svesni bezbednosnih rizika i izazova u regionu OEBS-a, Republika Srbija želi da pruži aktivan i vredan doprinos tokom svog predsedavanja Forumu. U tom cilju potrudićemo se da doprinesemo jačanju fokusa na političko-vojnu bezbednost, obezbeđujući platformu za pregovore i konsultacije o vojnoj bezbednosti i stabilnosti u regionu OEBS-a. U tom kontekstu planiramo da održimo više tematskih panela posvećenih bezbednosnom dijalogu, sa ciljem promovisanja svesti, razmene ideja i iskustava u različitim područjima našeg rada.

Dopustite mi da vam sada predstavim program našeg predsedavanja FBS do kraja godine. Trudili smo se da, kao i naši prethodnici u predsedavanju Forumom, definišemo balansiranu i pozitivnu agendu.

Nastavak promovisanja implementacije Rezolucije 1325 (2000) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o ženama, miru i bezbednosti kroz povećanje zastupljenosti žena u oružanim snagama, ali i u multinacionalnim misijama i operacijama u kojima predstavnici Srbije učestvuju predstavlja prioritan zadatak za Republiku Srbiju. Tokom našeg predsedavanja jedan od panela o bezbednosnom dijalogu biće posvećen ovom pitanju, sa posebnim fokusom na ulogu sektora odbrane u implementaciji Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti.

S obzirom da malokalibarsko i streljačko naoružanje i skladištenje konvencionalne municije i njihova zloupotreba i dalje predstavljaju ozbiljnu bezbednosnu pretnju širom regiona OEBS-a, promovisanje regionalnog pristupa u borbi protiv ilegalne trgovine malim i lakim naoružanjem u jugoistočnoj Evropi, biće posebna tema jednog panela o bezbednosnom dijalogu.

U kontekstu nastavka regionalne perspektive, jedna od sesija Bezbednosnog dijaloga biće posvećena subregionalnim sporazumima za kontrolu naoružanja, a posebno implementaciji Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja, član IV, Aneks 1-B, Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao primer uspešnog regionalnog sporazuma u rešavanju mnogih pitanja nakon okončanja konflikta, a koji su strane u potpunosti primenile.

Pošto Kodeks ponašanja OEBS-a o političko-vojnim aspektima bezbednosti i dalje predstavlja ključni normativni instrument kojim se uređuju oružane snage u demokratskim društvima, jedan od panela biće posvećen Kodeksu ponašanja i ulozi parlamenata u demokratskoj kontroli oružanih i bezbednosnih snaga.

Pozivajući se na Hamburšku deklaraciju koja podstiče nastavak diskusija o projektima u vezi sa malokalibarskim i streljačkim naoružanjem i skladištenju konvencionalne municije, kao i održavanju periodičnih konferencija za ocenu implementacije tekućih projekata OEBS-a u toj oblasti, želim da najavim sastanak 3-4. oktobra o implementaciji projekata podrške OEBS-a posvećenih malokalibarskom i lakom naoružanju i zalihama konvencionalne municije.

Kontrola naoružanja i mere izgradnje poverenja i bezbednosti dokazale su svoj značaj u procesu uspostavljanja poverenja, transparentnosti, vojne predvidljivosti i stabilnosti u Evropi. Stoga će jedan panel bezbednosnog dijaloga biti posvećen praktičnim aspektima kontrole konvencionalnog oružja i mera izgradnje poverenja.

Pridružujući se naporima austrijskog predsedavanja, uz istovremeno priznavanje značaja migracione krize za bezbednost u Evropi, planiramo da na zajedničkoj sednici Foruma i Stalnog saveta pokrenemo dijalog o podršci snaga bezbednosti nacionalnim vlastima za rešavanje migrantske krize.

Štaviše, mi nameravamo tokom našeg mandata da zajedno sa našim kolegama iz Trojke, Odsekom za podršku Forumu za bezbednosnu saradnju i austrijskim predsedavanjem, organizujemo i podržimo više različitih događaja.

Uveravam vas da ćemo dati sve od sebe da za Ministarski savet pripremimo dokumente koji će održavati zajedničke interese država članica, a u kontekstu povećanja doprinosa Foruma i OEBS-u u celini. Nadamo se da ćemo time povećati naš doprinos kolektivnoj bezbednosti u Evropi.

Uvaženi učesnici,

Pre nego što zaključim svoje izlaganje, dozvolite mi da iskoristim ovu priliku da objavim nastavak rada koordinatora FBS-a, čija stalna podrška i doprinos radu predsedavajućeg zaslužuje da bude konstantno prepoznata.
- gđa Tipin Džaufroj, šef Odseka za pripremu doprinosa Foruma Godišnjoj preglednoj konferenciji o bezbednosti za 2017;
- gđa Isa Dživareli, koordinator za pitanja koja se odnose na Rezoluciju 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija;
- pukovnik Hans Georg Luber, koordinator Bečkog dokumenta;
- pukovnik Laslo Zatmari, koordinator za projekte o malokalibarskom i lakom oružju i skladištenju konvencionalne municije;
- pukovnik Vil Poutu, predsednik Neformalne grupe prijatelja malokalibarskog i lakog oružja;
- g. Vasilij Pavlov, koordinator Foruma za pitanja neproliferacije;
- kapetan fregate Vučić Bošković, koordinator za Kodeks ponašanja o političko-vojnim aspektima bezbednosti.

Želim da izrazim zahvalnost ambasadoru Peškou i njegovom stručnom i sposobnom timu u Centru za sprečavanje konflikta, a posebno Odeljenju za podršku Forumu za njihovu nesebičnu podršku. Posebno se zahvaljujemo prevodiocima i svim ostalima koji naporno rade, jer njihova pomoć umnogome doprinosi da naše predsedavanje protekne bez ikakvih poteškoća.

Dame i gospodo,

Na kraju bih želeo bih da istaknem našu spremnost i odlučnost da predsedavanje Republike Srbije Forumu za bezbednosnu saradnju protekne u duhu inkluzivnosti, transparentnosti i saradnje. Otvoreni smo za saradnju sa svim zainteresovanim delegacijama, posebno sa austrijskim predsjedavajućim i trojkom FBS.

Dozvolite mi još jednom da zahvalim Rumuniji, kao odlazećem članu Trojke Foruma za bezbednosnu saradnju za njen dragoceni doprinos.

Nadam se da delite moje uverenje da ćemo u periodu do kraja godine imati puno interesantnog, intenzivnog i plodonosnog posla pred nama, kome ćemo svi biti u potpunosti posvećeni sa ciljem da još snažnije afirmišemo značaj ovog foruma i intenziviramo saradnju o svim za sve nas značajnim bezbednosnim pitanjima. Kako sam na početku istakao, Republika Srbija će nastojati da svoje predsedavanje Forumu za bezbednosnu saradnju bude barem uspešno kao što je to bilo naše predsedavanje OEBS-u pred dve godine. Radujemo se radu sa vama u narednim mesecima i računamo na vašu snažnu podršku.

Hvala na pažnji."