gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Ministar Govori
petak, 09. maj 2014. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
PPV i MSP Ivica Dačić priredio prijem za diplomatski kor povodom preuzimanja nove dužnosti
+ larger fontnormal font- Smaller font
Prijem za diplomatski korPPV i MSP Ivica Dačić priredio je danas u Ministarstvu spoljnih poslova prijem za predstavnike diplomatskog kora povodom preuzimanja nove dužnosti. 

Brojnim šefovima diplomatskih misija i uglednim gostima ministar je poželeo dobrodošlicu i u svom obraćanju istakao prioritetne ciljeve u spoljnoj politici Republike Srbije.

„Vaše ekselencije,
Dame i gospodo,
Poštovana ministarka,
Poštovani predsedniče parlamentarnog odbora,
Dame i gospodo novinari,

Ne sumnjam da su vam već poznati politički prioriteti nove Vlade Srbije. Da pomenem samo neke, najvažnije: nastavak procesa evrointegracija, nastavak dijaloga Beograda i Prištine i sprovođenja do sada dogovorenog, produbljivanje i jačanje odnosa sa susedima i ukupne regionalne saradnje, ekonomski oporavak zemlje i nastavak značajnih unutrašnjih reformi.

Prvi strateški spoljnopolitički prioritet Srbije je članstvo u Evropskoj uniji, koja je i naš najvažniji trgovinski i investicioni partner. U ovoj godini otpočeli su pregovori sa Evropskom unijom o članstvu održavanjem prvog sastanka Međuvladine konferencije u Briselu, 21. januara, što predstavlja veoma važan politički momenat za Srbiju. U svim institucijama Vlade Republike Srbije se odvijaju intenzivne pripreme za pregovore sa EU.

Što se tiče pitanja KiM, potpisivanjem Briselskog sporazuma, Srbija se opredelila za put mira, saradnje i pregovora i čvrsto je rešena da se razgovori sa Prištinom nastave, kao i sprovođenje dosadašnjih dogovora, time demonstrirajući da smo pouzdan i siguran partner. Srbija nikada neće priznati KiM kao nezavisnu državu, a rešenje za svako otvoreno pitanje tražiće se u okviru dijaloga pod okriljem EU.

Iako strateški cilj naše spoljne politike jeste integracija u Evropsku uniju, želimo da razvijamo svestrane, prijateljske odnose i saradnju sa svim zemljama i time doprinesemo međunarodnom miru, stabilnosti i svima nama neophodnom prosperitetu. U današnjim okolnostima, kada se svi zajednički suočavamo sa brojnim izazovima koji ne poznaju granice, to nam je svima jedini racionalan put. U tom kontekstu će intenziviranje bilateralnog političkog dijaloga i unapređenje sveukupnih odnosa sa našim prijateljima i partnerima širom sveta nastaviti da bude prioritet u radu Ministarstva spoljnih poslova.

Posebna pažnja će biti posvećena ekonomskoj diplomatiji i intenziviranju ekonomskih odnosa sa drugim zemljama u cilju što efikasnijeg doprinosa naše diplomatske mreže naporima Vlade Srbije u pravcu prevazilaženja aktuelne finansijske i ekonomske krize, koja je duboko pogodila Srbiju.

Naše opredeljenje da u punoj meri razvijamo odnose sa neposrednim susedima, državama regiona i Evrope, nije na uštrb odnosa sa ostalim državama u svetu. Tome u prilog najbolje svedoči otvaranje u prethodnom periodu novih diplomatskih predstavništava Republike Srbije u zemljama Afrike, na Srednjem istoku i u Centralnoj Aziji.

Regionalna saradnja je spoljnopolitički prioritet Srbije koji se realizuje kroz njeno učešće u brojnim regionalnim inicijativama i procesima. Srbija je posvećena razvoju dobrosusedskih odnosa i saradnje sa svim zemljama regiona u cilju jačanja stabilnosti i promocije zajedničke evropske budućnosti.

Uvereni smo da se samo kroz otvoren i kontinuiran dijalog mogu prevazići otvorena pitanja i da se time na najbolji način doprinosi uspostavljanju stabilnog, ekonomski povezanog i u punoj meri saradnji okrenutog regionalnog i šireg međunarodnog okruženja.

Srbija afirmiše svoje spoljnopolitičke prioritete i aktivnim i konstruktivnim učešćem u svim vidovima multilateralne saradnje. Svojim aktivnim učešćem u radu Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija, Srbija potvrđuje svoju posvećenost izgradnji stabilnosti i poverenja u međunarodnoj zajednici i rešavanju sporova diplomatskim i pravnim sredstvima. Kroz sistem UN i druge međunarodne organizacije, pre svega Savet Evrope, Srbija se posebno zalaže za zaštitu ljudskih i manjinskih prava. Predstavnici Srbije trenutno učestvuju u sedam mirovnih misija UN i u dve operacije EU i na taj način daju konkretan i aktivan doprinos očuvanju i jačanju međunarodnog mira i bezbednosti, rešavanju kriznih situacija i borbi protiv terorizma.

Ove godine je Srbija postala, član Ekonomsko-socijalnog saveta Ujedinjenih nacija (EKOSOK). Svojim angažovanjem u ovom telu UN nastojaćemo da damo maksimalan doprinos, u skladu sa svojim mogućnostima, iznalaženju rešenja za ključna globalna ekonomska, socijalna i ekološka pitanja. U tom kontekstu, posebnu pažnju ćemo posvetiti sprovođenju Milenijumskih razvojnih ciljeva, formulisanju Globalne razvojne agende posle 2015. godine, kao i rešavanju izazova klimatskih promena.

Kao predsedavajući Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) 2015, Srbija će konkretno i konstruktivno doprinositi jačanju sve tri dimenzije OEBS-a i nastojaće da na transparentan i nepristrasan način doprinese radu organizacije.

Ekselencije, Vaše prisustvo i angažovanje u Republici Srbiji je dragoceno. I u prethodnom periodu imao sam priliku da sa svima vama više ili manje blisko i intenzivno sarađujem. Želim i ovom prilikom da vam zahvalim na vašem angažmanu, doprinosu jačanju saradnje vaših zemalja ili međunarodnih organizacija koje predstavljate sa Srbijom, kao i da ponovim moju otvorenost i spremnost za dalju saradnju i dijalog."