gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Konzularno
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Statusna pitanja
+ larger fontnormal font- Smaller font

Prijava braka sklopljenog pred inostranim organom


Brak sklopljen u inostranstvu postaje priznat, odnosno punovažan kad se upiše u matičnu knjigu venčanih u R.Srbiji.

Prijavu braka koji ste sklopili u inostranstvu možete podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu na čijem području je ta činjenica nastala, koje će tu prijavu, odmah po prijemu dostaviti nadležnom matičaru u R. Srbiji za upis u matičnu knjigu venčanih.

Da bi vaš brak bio upisan u matičnu knjigu venčanih u R. Srbiji, potrebno je da uz prijavu braka priložite izvod iz matične knjige venčanih inostranog organa na višejezičnom (takozvanom međunarodnom) obrascu, ili na obrascu koji se koristi u državi koja ga izdaje, ukoliko ta država nije potpisnica međunarodne konvencije, po kojoj se izdaju višejezični izvodi iz matične knjige venčanih. Uz prijavu priložite i uverenje o državljanstvu za supružnika koji je državljanin Republike Srbije, odnosno za oba supružnika ako su oboje državljani Srbije (dužnost organa je da uverenje pribavi po službenoj dužnosti, osim ako stranka izričito izjavi da će ga pribaviti sama).

Obratite se diplomatsko-konzularnom predstavništvu za obaveštenje da li je potrebna i kakva legalizacija (overavanje od inostranog organa) izvoda iz matične knjige, koji nije izdat na višejezičnom obrascu, bez obzira da li ćete prijavu braka izvršiti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu, ili ćete je lično podneti nadležnom matičaru u R. Srbiji.

Sklapanje braka u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije


Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u kojima se može zaključiti brak: [PDF].

Proširen broj  Diplomatsko-konzularnih predstavništva u kojima se može sklopiti brak: [PDF].

Proširen broj  Diplomatsko-konzularnih predstavništva u kojima se može sklopiti brak: [PDF2]. 
 

Prijava deteta rođenog u inostranstvu


Ukoliko vam je dete rođeno u inostranstvu, prijavu rođenja za upis u matičnu knjigu rođenih u R.Srbiji možete podneti u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

Prijavu podnosi lično, jedan od roditelja koji je u trenutku rođenja deteta naš državljanin. Uz prijavu treba priložiti izvod iz matične knjige rođenih inostranog organa na višejezičnom obrascu, ili na obrascu koji se koristi u državi rođenja, ukoliko ta država nije potpisnica međunarodne konvencije, po kojoj se izdaju višejezični izvodi iz matične knjige rođenih. Sa prijavom rođenja potrebno je da se saglasi i drugi roditelj.

Dokaz da je dete bračno, odnosno izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, diplomatsko-konzularno predstavništvo će pribaviti po službenoj dužnosti, osim ako stranka izričito izjavi da će ga pribaviti sama.

Po prijemu prijave rođenja, diplomatsko-konzularno predstavništvo je odmah dostavlja nadležnoj matičnoj službi u R. Srbiji radi upisa deteta u matičnu knjigu rođenih.

Savetujemo da se pre podnošenja prijave rođenja (bez obzira da li je podnosite konzulatu, ili direktno matičaru u R. Srbiji) obavestite u diplomatsko-konzularnom predstavništvu, da li je potrebno da izvod iz matične knjige rođenih, izdat na obrascu države rođenja, bude legalizovan i na koji način.


Priznavanje očinstva


Ukoliko je dete rođeno vanbračno, a otac je poznat i želi da prizna očinstvo, može to učiniti u našem konzulatu ukoliko je naš državljanin. Otac-stranac izjavu o priznavanju očinstva daje pred organima svoje države. Tom prilikom, neophodno je prisustvo oba roditelja, a deteta samo ukoliko je starije od 14 godina.

Na osnovu date izjave o priznavanju očinstva, vrši se prijava rođenja deteta. Pri tome, prezime deteta se određuje na osnovu zapisnika o priznavanju očinstva u kome su se oba roditelja sporazumno dogovorila koje će prezime dete ubuduće da nosi. Zapisnik se dostavlja matičnoj službi opštine gde je dete prijavljeno, odnosno matičnoj službi kojoj se šalje zahtev za upis deteta u matičnu knjigu rođenih.

 

Usvojenje


Usvojiti se može samo maloletno lice. Za usvojenje je potrebna saglasnost roditelja usvojenika odnosno njegovog staraoca. Nije potrebna saglasnost roditelja koji je sudskom odlukom lišen roditeljskih prava ili poslovne sposobnosti, kao i kada je očigledno da je napustio dete, a njegovo mesto boravišta je nepoznato duže od šest meseci.

Za usvojenje maloletnog deteta starijeg od deset godina, potrebna je saglasnost deteta.

Usvojiti može samo ono lice koje je starije od usvojenika najmanje 18 godina. Ne može se usvojiti srodnik u pravoj liniji, ni brat ni sestra. Staralac ne može usvojiti svoga štićenika dok ga dužnosti staraoca ne razreši nadležni organ.

Usvojilac može izuzetno biti i strani državljanin, ako za to postoje naročito opravdani razlozi. Za usvojenje deteta od strane stranog državljanina potrebna je prethodna saglasnost republičkog organa uprave nadležnog za poslove porodične zaštite.

 

Razvod braka


Brak se razvodi pred sudom na osnovu presude. Ukoliko je brak razveden pred inostranim sudom, naš državljanin će zatražiti od našeg suda priznavanje pravosnažne inostrane presude. Tek kada naš sud presudom potvrdi inostranu odluku, razvod braka će se upisati u matične knjige koje se vode u R. Srbiji.