gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Konzularno Putovanja u inostranstvo
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu
+ larger fontnormal font- Smaller font
Zdravstvena zaštita u inostranstvu, za vreme turističkog boravka, koristi se na osnovu zaključenih međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju i Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srbije.

Obrazac, odnosno potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se na osnovu neposrednog pregleda osiguranog lica od strane izabranog lekara i njegovog nalaza i mišljenja da osigurano lice nije bolovalo od akutne ili hronične bolesti u poslednjih 12 meseci, potvrde izabranog lekara stomatologa o stanju zuba, kao i mišljenja lekarske komisije nadležne filijale zdravstvenog osiguranja.

Obrazac, odnosno potvrdu izdaje nadležna filijala zdravstvenog osiguranja kod koje je lice osigurano u Srbiji, na period od najduže 90 dana od dana izdavanja.

Za vreme boravka u inostranstvu, osigurano lice može da koristi zdravstvenu zaštitu samo u zdravstvenim ustanovama koje su u sistemu javnog zdravlja strane države.

U tabeli se daje naziv i oznaka obrasca, odnosno potvrde koja treba da se pribavi pre putovanja u odnosnu državu.

 

 

Država u koju se putuje

 

Oznaka obrasca

 

Naziv obrasca / osnov

 

Institucija u inostranstvu  kojoj se predaje obrazac

 

Austrija

 

SRB/A3


Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za vreme privremenog boravka u Austriji;

međunarodni sporazum

 

austrijska bolesnička blagajna

 

Belgija

 

SRB/BE 111

 

Potvrda o pravu na davanja u naturi
tokom boravka u drugoj državi
ugovornici međunarodni sporazum

 

belgijska kasa zdravstvenog osiguranja

 

BiH

 

SCG/BIH 111

 

Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u BiH; međunarodni sporazum

 

filijala zdravstvenog osiguranja u BiH

 

Bugarska

 

SRB/BG 111

 

Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Bugarskoj;

međunarodni sporazum

 

zdravstvena ustanova u Bugarskoj

(Nacionalna blagajna za zdravstveno osiguranje)

 

Velika Britanija

 

ne postoji poseban obrazac, dovoljni su zdravstvena knjižica ili pasoš

 

ne postoji obrazac;

međunarodni sporazum

 

zdravstvena ustanova u Velikoj Britaniji

 

Italija

 

OBR/MOD7

 

Odobrenje boravka osiguranika i članova porodice za odsustvo,

međunarodni sporazum

 

italijanska kasa zdravstvenog osiguranja

 

Luksemburg

 

SRB/LUX 111

 

Potvrda o pravu na hitno potrebna
davanja u naturi za vreme privremenog
boravka;

međunarodni sporazum

 

nadležna institucija zdravstvenog osiguranja u Luksemburgu

 

Mađarska

 

SRB/HUN 111

 

Potvrda o pravu na zdravstvene usluge
za vreme privremenog boravka u
Mađarskoj;

međunarodni sporazum

 

 

nadležna mađarska institucija zdravstvenog osiguranja, zdravstvena ustanova

 

Makedonija

 

SRB/RM111

 

Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Republici Makedoniji;

međunarodni sporazum

 

filijala zdravstvenog osiguranja u Makedoniji

 

 

Nemačka

 

DE111SRB

 

Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Nemačkoj;

međunarodni sporazum

 

nemačka kasa bolesničkog osiguranja

 

Poljska

 

ne postoji poseban obrazac, dovoljna je zdravstvena knjižica

 

međunarodni sporazum

 

zdravstvena ustanova u Poljskoj

 

Rumunija

 

R /Yu 11


Potvrda o pravu na pružanje zdravstvenih usluga za vreme privremenog boravka;

međunarodni sporazum


nadležna rumunska institucija zdravstvenog osiguranja

 

Slovenija

 

SRB/SL 3

 

Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za vreme privremenog boravka u Sloveniji;

međunarodni sporazum


nadležna rumunska institucija zdravstvenog osiguranja

 

Slovačka

 

SRB/SK 111

 

Potvrda o pravu na hitna davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Slovačkoj;

međunarodni sporazum

 

zdravstvena ustanova u Slovačkoj

 

Turska

 

SRB/TR 111

 

Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za vreme privremenog boravka u Turskoj.

međunarodni sporazum

 

nadležna turska institucija zdravstvenog osiguranja u mestu u kome lice boravi

 

Holandija

 

YN 111

 

Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka na teritoriji jedne od strana ugovornica;

međunarodni sporazum

 

holandska kasa zdravstvenog osiguranja

 

Hrvatska

 

SRB/HR 111

 

Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Republici Hrvatskoj;

međunarodni sporazum

 

područna služba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

 

Crna Gora

 

SRB-MNE 111

 

Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Crnoj Gori;

međunarodni sporazum

 

filijala zdravstvenog osiguranja u Crnoj Gori

 

Češka

 

YU/CZ 111

 

Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Češkoj Republici, međunarodni sporazum

 

češka kasa zdravstvenog osiguranja

 

Danska, Norveška, Francuska, Švedska i Švajcarska
(države sa kojima postoji bilateralni međunarodni sporazum), kao i druge države sa kojima ne postoji bilateralni međunarodni sporazum1

 

Potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu

 

Čl. 63-67 Zakona o zdravstvenom osiguranju

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Osigurano lice koje je koristilo zdravstvenu zaštitu u inostranstvu se, sa originalnom medicinskom i računskom dokumentacijom, obraća Direkciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Beograd, sa zahtevom za naknadom troškova pružene zdravstvene zaštite