gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Konzularno
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Međunarodna pravna pomoć
+ larger fontnormal font- Smaller font
Transfer osuđenih lica

Prema krivičnom zakonodavstvu R. Srbije, postoji mogućnost da naši državljani osuđeni na kazne zatvora u inostranstvu iste nastave izdržavati u Srbiji ako je to sa zemljom u kojoj izdržavaju kaznu regulisano međunarodnim ugovorom ili na osnovu uzajamnosti. Kada se radi o licima koje imaju prebivalište na području Republike Srbije, odnosno rođena su na području ove Republike, njihov transfer radi izdržavanja kazne zatvora u Republici Srbiji može se vršiti kako sa zemljama sa kojima postoji zaključen međunarodni ugovor, tako i na osnovu principa uzajamnosti.

Uslovi:
a) Osuđeno lice mora biti državljanin Srbije;
b) Presuda koja mu je izrečena u inostranstvu mora biti pravnosnažna;
c) Preostali deo kazne koju osuđeno lice treba da izdrži mora biti u trajanju od najmanje šest meseci (po Konvenciji) od dana kad je primljen zahtev za njegov transfer ili u neograničenom trajanju;
d) Osuđeno lice mora podneti zahtev, odnosno dati saglasnost;
e) Krivično delo zbog koga je lice osuđeno u inostranstvu mora se smatrati i krivičnim delom i u našoj zemlji;
f) Dve države moraju se dogovoriti u vezi sa transferom osuđenog lica.

Više informacija na: http://www.mpravde.gov.rs