gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Konzularno Dijaspora Projekti
četvrtak, 31. oktobar 2013. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
„SRBIJA ZA SRBE IZ REGIONA“
+ larger fontnormal font- Smaller font
Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik PC", br. 79/2005,101/2007 i 95/2010) i u skladu sa Projektom „Srbija za Srbe iz regiona" usvojenog Zaključkom Vlade 05 broj 451-4134/2013 od 04.06.2013. godine,

ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

ODLUKU
o dodeli stipendija na osnovu Poziva za prijavljivanje za dodelu stipendija za školsku 2013/2014. godinu u okviru projekta „Srbija za Srbe iz regiona"


1. DODELjUJU se stipendije na osnovu Poziva za prijavljivanje za dodelu stipendija za školsku 2013/2014. godinu u okviru projekta „Srbija za Srbe iz regiona", kandidatima iz država regiona:

ALBANIJA (9 kandidata):
1. Denisa Sinori
2. Valerija Ajković
3. Endris Puka
4. Julija Hajkoja
5. Elisa Hajkoja
6. Brunildo Hoti
7. Armir Tuzi
8. Izmir Musiq
9. Elidon Xhenje

BOSNA I HERCEGOVINA (7 kandidata):
10. Sanja Marić
11. Sanja Djurić
12. Ivana Durutović
13. Lazar Dražić
14. Marija Veselinović
15. Marina Zubić
16. Milan Jugović

MADjARSKA (7 kandidata):
17. Djenđi Njari
18. Nikolina Videkanić
19. Veliša Bošković
20. Alen Ramadani
21. Ana Kučera
22. Dajana Der
23. Branka Bašić

MAKEDONIJA (7 kandidata):
24. Dijana Nešković
25. Mirjana Dimitrijević
26. Angela Rajčevska
27. Ivana Stojanovska
28. Darko Komnenović
29. Sašo Stanisavljević
30. Bratislava Tanasković

RUMUNIJA (1 kandidat):
31. Iasmina Giurgev

HRVATSKA (4 kandidata):
32. Dragana Živković
33. Marina Mrđa
34. Aleksandar Ilinčić
35. Christina Isabell Jukić

CRNA GORA (5 kandidata):
36. Katarina Jović
37. Kristina Bojanović
38. Srđan Durković
39. Petar Tadić
40. Stefan Bugarin

2. Stipendisti iz Albanije, Mađarske, Rumunije i Makedonije koji dovoljno poznaju
srpski jezik polagaće test iz srpskog jezika kao stranog.
Stipendisti koji polože test iz srpskog jezika kao stranog upisaće željene studije (osnovne, master ili doktorske studije) u školskoj 2013/2014. godini.

3. Stipendisti koji ne poznaju srpski jezik, pohađaće kurs iz srpskog jezika kao
stranog u organizaciji Centra za srpski jezik kao strani Filološkog fakulteta
Univerziteta u Beogradu, u školskoj 2013/2014. godini. Na kraju kursa polagaće test iz
srpskog jezika kao stranog.

Stipendisti koji ne polože test iz stava 1. ove tačke izgubiće pravo na dalje školovanje u okviru Projekta.

4. Stipendisti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore od školske 2013/2014.
godine pohađaće studije (osnovne, master ili doktorske studije) na fakultetima za koje su
se prijavili, budući da je njihovo poznavanje srpskog jezika dovoljno za nastavak studija.
5. Spisak stipendista sa izborom studija za koje su dobili stipendiju nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

Prihvaćene prijave za program "Srbija za Srbe iz regiona" za 2013/14. školsku godinu