gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Države pokrivene na nerezidencijalnoj osnovi DKP RS na nerezidencijalnoj osnovi
Države pokrivene na nerezidencijalnoj osnovi
Sveta Lucija
Ambasada Republike Srbije u Vašingtonu (S.A.D.) radno pokriva ovu državu.