gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Države pokrivene na nerezidencijalnoj osnovi DKP RS na nerezidencijalnoj osnovi
Države pokrivene na nerezidencijalnoj osnovi
Pakistan
Ambasada Republike Srbije u Pekingu (Kina) radno pokriva ovu državu.
Ambasada Republike Srbije u Teheranu (Iran) radno pokriva ovu državu u vezi konzularnih poslova.