gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Države pokrivene na nerezidencijalnoj osnovi DKP RS na nerezidencijalnoj osnovi
Države pokrivene na nerezidencijalnoj osnovi
Centralnoafrička Republika

Stalna misija Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama (Njujork, SAD) radno pokriva ovu državu.

Ambasada Republike Srbije u Kinšasi (Kongo, DR) pruža konzularne usluge za ovu državu.