gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Države pokrivene na nerezidencijalnoj osnovi DKP RS na nerezidencijalnoj osnovi
Države pokrivene na nerezidencijalnoj osnovi
Kamerun

Stalna misija Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama (Njujork, SAD) radno pokriva ovu državu.