gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Ambasade Ambasade Republike Srbije
Ambasade Republike Srbije
Crna Gora
Ambasador: Vladimir Božović  cg podgorica6
Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića br. 10,
PODGORICA
CRNA GORA
Telefon: + 382-20-667-305,
+ 382-20-667-565
Telefon (Konzularno): + 382-20-667306
Faks: + 382-20-664-301
E-mail: embassy.podgorica@mfa.rs
Internet sajt: http://www.podgorica.mfa.gov.rs