gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Ambasade Ambasade Republike Srbije
Ambasade Republike Srbije
Irak
Ambasador: Uroš Balov joomplu:853
Adresa: Jadriya Babil District,
Mahala No. 923, Zukak No. 35, Building No.16
P.O.Box 2061
BAGDAD
IRAK
Telefon: + 9641 / 778 78 87
Mob: + 964 790 19 123 34
E-mail: embsrbag@yahoo.com
Internet sajt: http://www.baghdad.mfa.gov.rs