gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Ambasade Ambasade Republike Srbije
Ambasade Republike Srbije
Češka Republika
Otpravnik poslova: Lepša Štulić joomplu:512
Adresa: 118 00 PRAG 1, Mostecka 15
ČEŠKA REPUBLIKA
Telefon: + 4202 / 57-53-20-75
Telefon (Sekretarijat): + 4202 / 57-53-03-93
Telefon (Konzularno odeljenje): + 4202 / 57-53-39-49
Faks: + 4202 / 57-53-39-48
E-mail: embassy.prague@mfa.rs 
konzularno.prag@mfa.rs 
Internet sajt: http://www.prague.mfa.gov.rs