gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Ambasade Ambasade Republike Srbije
Ambasade Republike Srbije
Španija
Ambasador: Katarina Lalić - Smajević joomplu:980
Adresa: c/Velazquez 3, Piso 2
28001 MADRID
ŠPANIJA
Telefon: +3491 / 563-50-45,
+3491 / 563-50-46,
+3491 / 564-22-50,
+3491 / 562-60-40
Faks: +3491 / 563-04-40
E-mail: ambasada.madrid@mfa.rs

konz.madrid@mfa.rs
Internet sajt: http://www.madrid.mfa.gov.rs