gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Ambasade Ambasade Republike Srbije
Ambasade Republike Srbije
Slovenija
Ambasador: Zorana Vlatković joomplu:421
Adresa: Slomškova 1
1000 LjUBLjANA
SLOVENIJA
Telefon: + 3861 / 438-01-11,
+ 3861 / 438-01-10
Telefon (sekretarijat): + 3861 / 438-01-11,
+ 3861 / 438-01-10
Faks: + 3861 / 434-26-88,
+ 3861 / 434-26-89
E-mail: embassy.ljubljana@mfa.rs
Internet sajt: http://www.ljubljana.mfa.gov.rs