gototopgototop
sreda, 06. maj 2009. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Skupština Srbije usvojila Odluku o preuzimanju nadležnosti
+ larger fontnormal font- Smaller font

Beograd, 5. jun 2006. godine - Narodna skupština Republike Srbije usvojila je danas Odluku o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Odluka obavezuje Vladu Republike Srbije i druge državne organe da u okviru svojih ustavnih nadležnosti u roku od 45 dana donesu potrebna akta i preduzmu mere sa ciljem ostvarivanja međunarodno pravnog subjektiviteta Srbije kao države sledbenika državne zajednice.

Ova odluka predviđa ostvarivanje nadležnosti Srbije, pre svega, u oblastima spoljnih poslova i odbrane, do donošenja neophodnih zakona.

Cilj Odluke je i da se reše sva sporna pitanja između Srbije, kao države sledbenika, i Crne Gore, kao osamostaljene države.

U obrazloženju Odluke navodi se da je Srbija, saglasno Ustavnoj povelji državne zajednice SCG, postala sledbenik državne zajednice, zbog čega je potrebno stvoriti političko-pravne pretpostavke da državni organi Srbije donesu odgovarajuća akta.

Skupština Srbije istovremeno je konstatovala da je Srbija, u skladu sa polaznim osnovama za preuređenje odnosa Srbije i Crne Gore (Beogradski sporazum) i Ustavnom poveljom državne zajednice, postala sledbenik državne zajednice i u celosti nasledila njen međunarodno pravni subjektivitet, međunarodne dokumente, posebno Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN.

Takođe, Skupština je konstatovala da se pravni poredak Srbije usklađuje sa principima na kojima se zasnivaju pravni poreci razvijenih demokratskih država, kao i sa odgovarajućim aktima organizacija međunarodne zajednice.

Na sednici je utvrđeno da su institucije Srbije izgrađene na nivou koji omogućava uspešno uključivanje Srbije u evropske i svetske internacionalne procese, a da je ubrzani ulazak u punopravno članstvo svih međunarodnih tela i organizacija, a pre svega proces stabilizacije i pridruživanja EU, neosporan strateški i nacionalni cilj i da su stvorene osnovne pretpostavke za ostvarivanje tog cilja.

Parlament je konstatovao da se ekonomski odnosi u Srbiji zasnivaju na tržišnoj ekonomiji, utemeljenoj na slobodnom preduzetništvu, konkurenciji, zaštiti svojine i socijalnoj pravdi, kao i da je Srbija odlučna da svestrano razvija miroljubive i ravnopravne odnose sa drugim državama, posebno sa susednim, i da je spremna aktivno da doprinese naporima međunarodne zajednice i EU za postizanje političke stabilnosti i trajnog mira u regionu Balkana, Evropi i svetu.