gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova
subota, 14. februar 2015. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Otvoreni postupak 2015.
+ larger fontnormal font- Smaller font
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Fascikle za odlaganje arhivske građe i fascikle-košuljice za predmete za potrebe Diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
25. mart 2015. do 10,00 časova
Osiguranje imovine i lica za potrebe MSP-a Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o
zaključenom ugovoru 
27. april 2015. do 10,00 časova
Servisiranje i održavanje službenih vozila sa zamenom rezervnih delova za potrebe Ministarstva spoljnih poslova  Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o obustavi postupka  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11. maj 2015. do 10,00 časova
Grafičke i štamparske usluge za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
07. maj 2015. do 10,30 časova
Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji server sale za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija   
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Obaveštenje o
produženju roka
za podnošenje ponuda

Dodatne informacije i pojašnjenja
Konkursna dokumentacija -
prečišćen tekst

Izmene i dopune konkursne dokumentacije  
Dodatne informacije i pojašnjenja
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
26. jun 2015. do 10,00 časova
Usluge servisiranja službenih vozila Ministarstva spoljnih poslova i osiguranje robe u prevozu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Dodatno pojašnjenje  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2 
02. jul 2015. do 10,30 časova
Nabavka računarske opreme za potrebe sastanka Ministarskog saveta OEBS u decembru 2015. godine Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Konkursna dokumentacija - precizan tekst  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Izmene i dopune  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Dodatne informacije i pojašnjenja 
 
Izmene i dopune  
Obaveštenje o
produženju roka
za podnošenje ponuda 
 
Dodatne informacije i pojašnjenja
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Obaveštenje o obustavi postupka  
Obaveštenje o podnetom zahtevu
za zaštitu prava 
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija5  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
30. jun 2015. do 12,00 časova
Potrošni kancelarijski materijal, prenosni memorijski medijumi i čitači i risovani papir format A3 i A4 za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
27. jul 2015. do 10,00 časova
Izvođenje radova na rekonstrukciji kuhinje i restorana društvene ishrane u zgradi Ministarstva spljnih poslova V faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Izmena konkursne dokumentacije  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
20. avgust 2015. do 10,00 časova
Nabavka fotokopir aparata za potrebe sastanka Ministarskog saveta OEBS  Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
7. septembar 2015. do 10,00 časova
Izvođenje radova na kompletiranju sistema havarijske ventilacije i sistema ventilacije i klimatizacije sa pratećim zanatsko-građevinskim radovima za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24. septembar 2015. do 10,00 časova
Radovi na uređenju diplomatskog arhiva koji se odnose na reatestiranje protivpožarnih klapni sa motornim pogonom za potrebe Ministarstava spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
25. septembar 2015. do 10,00 časova 
Nabavka nameštaja za potrebe opremanje prostora za održavanje sastanka Ministarskog saveta OEBS u decembru 2015. godine Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija   
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Dodatne informacije i pojašnjenja
Dodatne informacije i pojašnjenja
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
21. septembar 2015. do 10,00 časova
Potrošni kancelarijski materijal za potrebe održavanje sastanka Ministarskog saveta OEBS u decembru 2015. godine Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
12. oktobar 2015. do 10,00 časova
Štampanje promo materijala za potrebe održavanje sastanka Ministarskog saveta OEBS u decembru 2015. godine Poziv za podnošonje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
12. oktobar 2015. do 12,00 časova
Izvođenje molersko farbarskih i pratećih zanatskih radova (vodoinstalerski, stolarski, bravarski i drugi zanatski radovi) na tekućem održavanju objekta Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Dodatne informacije i pojašnjenja
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
 22. oktobar 2015. do 10,00 časova
Zakup multifunkcijskih i fotokopir uređaja za potrebe održavanja sastanka MS OEBS u decembru 2015. godine Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Dodatna pojašnjenja i informacije  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
30. oktobar 2015. do 10,00 časova
Izvođenje radova na uređenju Glavne garaže Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Dodatne informacije i pojašnjenja 1
Dodatne informacije i pojašnjenja 2 
Dodatne informacije i pojašnjenja 3
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
30. decembar 2015. do 10,00 časova
Nabavka nameštaja za objekat posebne namene za reprezentativne potrebe smeštaja stranih gostiju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
23. decembar 2015. do 10,00 časova