gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Arhiva - Tenderi 2013. - 2017.
petak, 21. novembar 2014. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Arhiva 2013. i 2014. Javne nabavke
+ larger fontnormal font- Smaller font
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji garaže i MOB garaže u objektu Ministarstva spoljnih poslova Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2

Dodatne informacije i pojašnjenja
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1. decembar 2014. do 10,00 časova
Izvođenje radova na sanaciji hidrantske mreže u zgradi Ministarstva spoljnih poslova Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Dodatne informacije i pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
26. novembar 2014. do 10,00 časova
Izrada, isporuka i montaža metalnih poličnih regala za odlaganje arhivske građe za potrebe MSP Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija
12. novembar 2014. do 10,30 časova
Proširenje kartičnog sistema pristupa u Ministarstvu spoljnih poslova Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Dodatne informacije i pojašnjenja 6

Obaveštenje o produženju roka
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Dodatne informacije i pojašnjenja 5
Dodatne informacije i pojašnjenja 4
Dodatne informacije i pojašnjenja 3
Dodatne informacije i pojašnjenja 2
Dodatne informacije i pojašnjenja
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
7. novembar 2014. do 10,00 časova
Izvođenje radova na sanaciji krova od bakarnog lima na zgradi MSP Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Dodatne informacije i pojašnjenja 2

Obaveštenje o produženju roka
Dodatne informacije i pojašnjenja
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
16. oktobar 2014. do 10,00 časova
Izvođenje radova na rekonstrukciji diplomatskog arhiva i biblioteke u zgradi MSP Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Dodatne informacije i pojašnjenja 2
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Dodatne informacije i pojašnjenja 1
Dodatne informacije i pojašnjenja
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
13. oktobar 2014. do 10,30 časova
Izvođenje radova na uređenju parkinga i saobraćajnice Ministarstva spoljnih poslova Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Dodatne informacije i pojašnjenja 2
Dodatne informacije i pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
25. septembar 2014. do 10,00 časova
Izvođenje radova na rekonstrukciji kuhinje i restorana društvene ishrane u zgradu MSP Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Dodatne informacije i pojašnjenja 3
Predmer i predračun-knjiga II (revidirano)
PREDMER I PREDRAČUN izmena i dopuna (knjiga 2)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Dodatne informacije i pojašnjenja 2
Dodatne informacije i pojašnjenja
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija - knjiga 2
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1. septembar 2014. do 10,00 časova
Nabavka komunikacione opreme za potrebe MSP Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Dodatne informacije i pojašnjenja
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
20. avgust 2014. do 10,00 časova
Nabavka opreme za skladištenje podataka za potrebe MSP Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst

Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Dodatne informacije i pojašnjenja 2
Dodatne informacije i pojašnjenja 1
Dodatne informacije i pojašnjenja
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
18. avgust 2014. do 10,00 časova
Nabavka informatičke opreme za potrebe MSP Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o produženju roka 1
Dodatne informacije i pojašnjenja 3
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Dodatne informacije i pojašnjenja 2
Dodatne informacije i pojašnjenja 1
Dodatne informacije i pojašnjenja
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
13. avgust 2014. do 10,00 časova
Potrošni kancelarijski materijal i risovani papir format A3 i A4 za potrebe MSP Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Dodatne informacije i pojašnjenja 1
Obaveštenje o produženju roka
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst
Dodatne informacije i pojašnjenja
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
28. jul 2014. do 10,00 časova
Usluge rezervacije i obezbeđivanja avio karata za potrebe MSP Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
28. maj 2014. do 11,00 časova
Nabavka goriva za potrebe službenih vozila MSP Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Izmena konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija
19. maj 2014. do 11,00 časova
Izrada projekta sanacije fasade na objektu MSP Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
30. april 2014. do 12,00 časova
Usluge na poslovima špedicije – selidbe diplomatskog osoblja i drugih zaposlenih ministarstva u DKP RS Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Izmena konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Prethodno obaveštenje
april 2014.
Nabavka usluga - Servisiranja i održavanja motornih vozila marke Audi, Passat, Crafter i Mercedes sa zamenom rezervnih delova, za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Poziv
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
08.04.2014. do 12 časova
Nabavka električne energije za potrebe objekata Ministarstva spoljnih poslova Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Izmena
Produženje roka
Poziv
Konkursna dokumentacija
12.02.2014. do 12 časova
Konzervatorsko-restauratorski radovi na skulpturama na kupolama zgrade ministarstva spoljnih poslova  Poziv
Dodatna pojašnjenja
Pojašnjenje vezano za datum otvaranja
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.09.2013. do 12 časova
Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype